- Først når advokatundersøgelsen er færdiggjort, kan vi se, om embedsmændene i sagen kan drages til ansvar. Men vi kan ikke drage nogen konklusioner, før den undersøgelse er på plads, siger Benny Engelbrecht.

Fagforbund: Peter Loft er klar til nyt offentligt job

Ledelse

03/11/2014 15:07

Nick Allentoft

Djøf glæder sig over, at der ikke er fundet belæg for magtfordrejning blandt embedsmænd i Thornings skattesag, men skatteministeren vil vente på en advokatundersøgelse, før han tager stilling til konsekvenser for embedsmændene.

Trods massiv kritik mod den hjemsendte departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, i behandlingen af Helle Thorning-Schmidts (S) og Stephen Kinnocks skattesag er den udtalte kritik ikke så alvorlig, at den forhindrer Loft i at få et nyt, offentligt embedsjob.

Det siger Henning Thiesen, formand for offentlige chefer i fagforbundet Djøf, på dagen, hvor Skattesagskommissionen har afgivet sin beretning i statsministerparrets skattesag.

                Læs alt om Skattesagskommissionen her

- Man er kommet frem til, at der ikke skal indledes tjenstlige skridt mod Peter Loft, og det er min opfattelse, at han kan genindtræde i et offentligt job, siger Henning Thiesen til Ritzau.

Han hæfter sig dog ved, at skatteminister Benny Engelbrecht (S) først vil have en advokat til at undersøge, om de embedsmænd, der har været involveret i at give urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand i sagen, skal drages til ansvar.

I Djøf er der tilfredshed med, at kommissionen ikke har fundet belæg for, at der er begået magtfordrejning i behandlingen af statsministerparrets skattesag.

- Det ville have været en meget alvorlig sag for tilliden til Skat og hele skatteforvaltningen, siger Henning Thiesen.

Skattesagen med Peter Loft og flere andre embedsmænd føjes til listen over sager, hvor embedsmænd har nærmet sig kanten af deres beføjelser.

Det skete for eksempel også i sagen om en "nødløgn", hvor en rapport dog afviste at udtale kritik af Justitsministeriets embedsapparat, der var med til at give Folketinget en nødløgn om, hvorfor Folketingets Retsudvalg skulle udsætte et besøg på Christiania i 2012.

Spørgsmål: Har I hos Djøf et indtryk af, at der er en kultur blandt embedsmænd, hvor de bevidst stikker næsen for langt frem eller fordrejer oplysninger i sager?

- Det kan jeg klart sige nej til. Vi har i Djøf noteret, at der over de seneste år har været en række sager, hvor embedsmændenes rolle har været under luppen.

- Derfor valgte vi tidligere på året at nedsætte et udvalg, der skal kigge på embedsmændenes vilkår og samspillet med det politiske liv, siger Henning Thiesen.

Det uafhængige Djøf-finansierede udvalg vil forelægge sin beretning i sommeren 2015.

Minister om konsekvens for skattedirektør: Venter på undersøgelse Skatteminister Benny Engelbrecht (S) ønsker at vente på en kommende advokatundersøgelse, før han tager stilling til, om det skal have ansættelsesmæssige konsekvenser for Erling Andersen, at han har været indblandet i Helle Thornings-Schmidts skattesag.

Erling Andersen var ansat som direktør i Skat København, da sagen begyndte, men han er nu ansat som direktør for Indsats i Skat.

- Jeg har ikke et grundlag til at tage stilling om, nogen skal drages til ansvar i denne sag. Derfor har jeg bedt en advokat om at undersøge, hvad ansvarsvurderingen i så fald først måtte være.

- Først når advokatundersøgelsen er færdiggjort, kan vi se, om embedsmændene i sagen kan drages til ansvar. Men vi kan ikke drage nogen konklusioner, før den undersøgelse er på plads, siger Benny Engelbrecht.

Skatteministeren erkender dog, at sagen har en alvorlig karakter.

- Det er hævet over enhver tvivl, at det er meget alvorligt at afgive urigtige oplysninger til Folketingets ombudsmand. I forhold til denne sag konkluderer kommissionen kun, at det har fundet sted, men ikke hvem der står til ansvar.

- Derfor er situationen for alle de indblandede, som den altid har været, indtil advokatundersøgelsen ligger på plads. Først derefter vil jeg rådføre mig med Moderniseringsstyrelsen og Justitsministeriet i forhold til mulige konsekvenser, siger Engelbrecht.

Skatteministerens udmeldinger kommer, efter at kommissionen mandag har udgivet en 1700 sider lang beretning om skattesagen.

I beretningen konkluderes det, at Erling Andersen uberettiget videregav rygter om Stephen Kinnocks seksuelle orientering. Kommissionen mener dog ikke, at der grundlag for at pålægge Andersen et disciplinært ansvar, selvom hans handlinger var kritisable.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce