FAKTA: Disse brikker i finansloven er på plads

Velfærd

12/11/2014 13:18

Suleman Haider

Se status på de delaftaler, som regeringen har indgået med SF og EL i forbindelse med næste års finanslov.

Regeringen forhandler intensivt med Enhedslisten og SF i håb om, at næste års finanslov kan falde på plads i denne uge.

Foreløbig er der indgået to delaftaler, og en tredje er på vej. De er alle betinget af, at partierne når til enighed om en samlet aftale om finansloven:

* Mandag nåede parterne til enighed om at flytte 1,5 milliarder kroner af udviklingsbistanden til håndteringen af det stigende antal flygtninge og asylansøgere. En tredjedel af beløbet placeres i en reserve, som først kan udmøntes i anden halvdel i 2015.

* Aftalen er et kompromis, da regeringen havde lagt op til at flytte 2,5 milliarder kroner. Desuden tilføres udviklingsbistanden en milliard kroner fra det overskydende EU-kontingent og andre reserver i statsbudgettet.

* Tirsdag kunne partierne så give håndslag på en aftale, som vil tilføre sundhedsområdet 600 millioner kroner i 2015, mens der sammenlagt tilføres 6,5 milliarder kroner over de næste fire år.

* Pengene skal blandt andet bruges til bedre kræftscreening, øget indsats mod kroniske sygdomme, et nationalt kvalitetsprogram, opbygning af moderne lægehuse, styrket indsats for ældre patienter og mere personale på landets fødeafdelinger.

* Onsdag er parterne klar til at præsentere en aftale på det sociale område, som blandt andet giver 250 millioner kroner om året de næste fire år til flere pædagoger i de danske daginstitutioner.

Kilde: Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

FAKTA: Det står der i politisk aftale om flere pædagoger  

Regeringen har indgået en delaftale med SF og Enhedslisten på finansloven for 2015. Den omfatter flere pædagoger og bedre hjemmehjælp.

* Pædagoger:

Aftalen gælder børn mellem 0 og 5 år i vuggestuer og børnehaver, så SFO'er er ikke omfattet.

De 98 kommuner kan i 2015 med en revisorpåtegning om, at de ansætter flere pædagoger, søge 250 millioner kroner fra en pulje i Socialministeriet. Puljen har i alt én milliard kroner for 2015-18.

Kommunerne afgør, hvornår ekstra pædagoger ansættes - ved åbnings- eller lukketid eller som legepædagog i socialt pressede institutioner.

I 2012 fik kommunerne en halv milliard kroner på finansloven til flere pædagoger. Bagefter beskyldte venstrefløjen og pædagogernes fagforbund, Bupl, kommunerne for at bruge beløbet til andre formål. Derfor præciserer parterne nu i aftalen, at pengene skal gå til flere pædagoger.

Fra 2016 oprettes en fælles statistik over normeringer, så Kommunernes Landsforening, Bupl og det kommunale forskningscenter, Kora, ikke skal lave hver sin statistik.

* Hjemmehjælp:

Ældre får et klippekort til en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Aftalen gælder fire år.

Puljen minder om modellen fra Københavns Kommune, hvor ældre afgør, om de vil gå en tur eller hellere vil have et bad.

Kommunerne afgør med borgerne, hvad puljen bruges til. Der er ikke minimumrettigheder. Før finansloven for 2014 krævede Enhedslisten det indskrevet i serviceloven, at ældre havde krav på bad to gange om ugen. 

 

Mest Læste

Annonce