Carsten Koch
Carsten Koch

FAKTA: Her er fem hovedanbefalinger fra Koch-udvalget

Politik

20/1/14 4:47

Ledige skal have mere ansvar og større valgfrihed lyder en af anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalg.

Den længe ventede rapport fra Carsten Koch-udvalget kommer med fem hovedanbefalinger, der skal få flere forsikrede ledige i job:

* Der skal indføres en ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte ledige. Den ledige skal i højere grad selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentre og a-kasser. Til gengæld stilles der flere krav til den ledige.

* Opkvalificering af de ledige skal bruges mere målrettet. Aktiviteter uden klare effekter og som ledige reelt ikke kan se formålet med, bliver erstattet af tilbud, der sikrer reelle kompetencer og jobrettet uddannelse.

* Jobcentrene skal styrke deres fokus på virksomhedernes behov. Jobcentrene skal fremover tilbyde virksomhederne systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering.

* Kommunerne skal have et klart økonomisk incitament til at få ledige i varige job. Indførelse af et nyt refusionssystem, der understøtter, at kommunerne i højere grad har fokus på at få borgerne i varig beskæftigelse frem for at opnå høje refusionssatser.

* Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i beskæftigelsesindsatsen både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Det anbefales, at der oprettes 8-12 Tværgående Arbejdsmarkedsråd. 94 nuværende lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd skal nedlægges.

/ritzau/