FAKTA: Så længe venter patienter i Danmark på en diagnose

Velfærd

15/9/14 9:12

Suleman Haider

Patienter har krav på en diagnose inden for en måned. Her kan du se, hvor ofte regionerne lever op til loven.

Danske patienter fik 1. september 2013 ret til hurtig udredning. Den betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge til sygehus ved mistanke om alvorlig sygdom, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Her kan du se, hvor ofte patienterne rent faktisk får stillet en hurtig diagnose:

* I 65 procent af tilfældene har patienterne fået den udredning, de har krav på. Ifølge regionerne er der en del af patienterne, der selv vælger at vente længere, for eksempel for at blive behandlet på det lokale hospital. 

* I forbindelse med udredningsgarantien blev der 1. januar i år indført en differentieret ret til behandlingsgarantien, som officielt hedder Det Udvidede Frie Sygehusvalg. 

* Så når man har fået en diagnose, har man ret til at blive behandlet inden 30 eller 60 dage afhængig af, hvor alvorlig lidelsen er.

* Formålet er at give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen og skabe bedre mulighed for at prioritere de alvorligt syge først.

* I 77 procent af alle sygdomstilfælde har regionerne levet op til kravet om behandling inden for 30 dage. For de patienterne, der har krav på behandling inden for 60 dage, er tallet 62 procent. 

Regionerne har pligt til at give patienter en diagnose indenfor 30 dage

Det er den klare besked fra sundhedsminister Nick Hækkerup (S), efter at en status fra regionerne viser, at kun 65 procent af patienterne får stillet en diagnose inden for en måned, som loven giver ret til.

- Jeg vil gerne sige helt klart til regionerne, at de har pligt til at leve op til udredningsretten. Det er en rettighed, som vi i regeringen har givet alle patienter i Danmark. Folk skal have en diagnose inden for 30 dage, hvis det overhovedet er fagligt muligt, siger han.

- Og derfor er det heller ikke godt nok, hvis kun totredjedele af patienterne bliver udredt til tiden. Regionerne skal oppe sig, så folk kan regne med at få en hurtig diagnose, siger Nick Hækkerup.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, erkender, at det langt fra er godt nok. Tallet skal op på 95 og 100 procent. Og derfor skal der investeres ekstra kræfter i at komme flaskehalsene til livs.

- Vi skal have et mere præcist og aktuelt overblik over ventetiderne på de enkelte sygehuse, så vi altid ved, hvor vi kan tilbyde patienterne udredning inden for 30 dage. 

Patienter, der bliver henvist fra deres egen læge til sygehuset med en mistanke om en alvorlig sygdom, har, siden udredningsgarantien trådte i kraft 1. september sidste år, haft krav på at få stillet en diagnose eller få lavet en plan for det videre udredningsforløb inden for en måned.

- I nogle sammenhænge har vi undervurderet, hvor meget det egentlig kræver. Vi har ikke været hurtige nok, siger han, men understreger, at hospitalerne generelt er pressede.

Særlig inden for urologi, sygdomme i urinvejene, neurologi, sygdomme i nervesystemet, og ved visse gigtsygdomme mangler der eksperter, som kan tage sig af patienterne, fortæller Bent Hansen.

Inden for et år forventer formanden, at regionerne lever op til udredningsgarantien for stort set samtlige patienter.

Annonce