FAKTA: Sådan er strukturen i den nye EU-kommission

Politik

10/09/2014 22:35

Suleman Haider

Syv koordinerende næstformænd i EU-Kommissionen får afgørende magt omkring processen med at stille forslag.

I et forsøg på at gøre EU-Kommissionen mere strømlinet, fokuseret og effektiv har den kommende kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, besluttet at ændre strukturen i kommissionen.

Det betyder blandt andet en nyskabelse med indførelsen af en række næstformænd, der i modsætning til næstformændene i den afgående kommissionen får ansvar som ledere af projekthold med reel magt.

Her er Junckers ændringer i hovedtræk: 

* Syv næstformænd - blandt dem EU's udenrigschef - skal koordinere arbejdet inden for hver deres område og med hver deres projekthold af kommissærer.

* Hver af de øvrige kommissærer refererer til flere forskellige næstformænd og projekthold. Eksempelvis er konkurrencekommissær Margrethe Vestager knyttet til fem af disse næstformænd og deres projekthold.

* Selve kommissionens beslutningsproces er uændret, så alle kommissærer har deres stemme, og man bestræber sig på konsensusbeslutninger. 

* Til gengæld kan kommissærer ikke længere stille forslag direkte. De skal gå via den relevante næstformand, som skal godkende kommissærens ønske til et forslag. 

* Samtidig bliver de øvrige kommissærer på projektholdet involveret i processen omkring et kommissionsforslag. 

* Vicepræsidenterne skal beslutte, hvem af kommissærerne, der skal repræsentere kommissionen i de øvrige EU-institutioner, nationale parlamenter og i andre sammenhænge. 

* Juncker har også valgt en øverste næstformand, Frans Timmermans, som er hans højre hånd og stedfortræder.

* Kommissionen er "unionens regering" og tæller 28 medlemmer: En formand, syv næstformænd med koordinerende rolle inden for hvert deres hovedområde og 20 kommissærer for specifikke områder. 

* Junckers nyskabelse er de syv næstformænds rolle, idet de fungerer som koordinatorer og mellemled. Det er næstformanden inden for det specifikke område, som beslutter om kommissæren overhovedet skal stille et forslag. 

* Hvert medlemsland udnævner én kommissær for en femårig periode. Når personen indtræder i kommissionen, handler vedkommende ikke på vegne af sit eget land, men på vegne af EU.

* Alle beslutninger tages i kommissærkollegiet ud fra et princip om fælles ansvar. Det har hidtil hørt til sjældenhederne, at kommissionen har stemt om en beslutning.

* Formanden tildeler kommissærerne deres rolle, og vedkommende - i dette tilfælde Juncker - kan beslutte at omfordele posterne.

* Idéen om kollektivt ansvar for trufne beslutninger skal sikre, at alle beslutninger er grundigt gennemtænkt, og alle kommissærer høres om politiske forslag, inden kollektivet beslutter ved konsensus eller stemmer om dem.

* Kommissionen har som hovedregel eneret til at fremlægge lovforslag i EU, det overordnede ansvar for forvaltningen af EU's budget og for at forhandle aftaler på plads med andre lande.

* Den holder også øje med, at medlemslandene overholder EU's regler, og hvis det ikke er tilfældet, kan den rejse sager ved EU-Domstolen.

* Det er den samlede kommission, der skal godkendes af Europaparlamentet, som også er den eneste EU-institution, der kan fyre kommissionen.

Mest Læste

Annonce