FN rapport om udsatte børn i Danmark: Der bør gøres mere

Velfærd

06/10/17 7:38

Nick Allentoft

FN har set på, om Danmark lever op til børnekonventionen, og der er stadig meget at forbedre, lyder rapporteringen.

Danmark bør gøre mere for voldsramte og misbrugte børn, mener FN's Børnekomité.

Komitéen afleverede tirsdag en rapport med en række anbefalinger til, hvordan børns rettigheder kan sikres bedre i Danmark.

Det er en del af komitéens overordnede arbejde med at sikre, at lande, der har ratificeret FN's Børnekonvention, overholder konventionen. 

Og her er der altså fortsat noget at gøre i forhold til både vold og overgreb mod børn, konkluderer komitéen.

I anbefalingerne står der blandt andet, at Danmark bør øge oplysningsindsatsen, så flere ved, at vold mod børn er ulovligt i landet.

Derudover skal viden om ikke-voldelig børneopdragelse fremmes, mener børnekomitéen.

Det er gode forslag, mener Kuno Sørensen. Han er psykolog ved Red Barnet, hvor han beskæftiger sig med vold og seksuelle overgreb mod børn.

- Det handler meget om, at vi i Danmark skal gøre mere af det, vi gør i det små, siger han.

Mere oplysning er også blandt anbefalingerne, når det kommer til Danmarks indsats mod misbrug og omsorgssvigt af børn.

Det skal blandt andet ske, mener FN's Børnekomité, ved at formulere en omfattende strategi for at forhindre og bekæmpe børnemisbrug.

Men også ressourcerne i kommunerne skal styrkes, står der i anbefalingerne.

Og der er altså stadig problemer i Danmark med både misbrug og vold, fortæller Kuno Sørensen.

- Hvis vi tager de mildere former for vold med, melder hver fjerde barn tilbage, at de inden for det seneste år er blevet fysisk afstraffet af deres opdrager, siger han.

Red Barnet-psykologen opfordrer politikerne i Folketinget til at afsætte penge fra næste års satspuljemidler, der skal bruges på at forbedre vilkårene for udsatte i Danmark, til netop børnene.

- Fra Red Barnets side kan vi blot understrege over for regeringen, at der er brug for ekstra ressourcer, så vi kan styrke børnenes tryghed og beskytte dem mod vold og overgreb, siger Kuno Sørensen.

Blandt de andre områder, hvor FN sender en opsang af sted til Danmark, er blandt andet asylbørns rettigheder, brugen af tvang i psykiatrien, afskaffelsen af fattigdomsgrænsen samt indføringen af kontanthjælpsloftet.

Også børn i Grønland bør have særlig opmærksomhed, mener børnekomitéen.

SE OGSÅ rapporteringen hos UNHR

FAKTA: Det sikrer FN's Børnekonvention

FN's Børnekonvention sikrer børn - defineret som alle under 18 år - en stribe rettigheder, der ligger ud over menneskerettighederne.

Konventionen er underskrevet af langt de fleste lande i verden, der har implementeret det i deres lovgivning.

* Børnekonventionen blev vedtaget i 1989 under navnet " FN's Konvention om barnets rettigheder ".

* 196 lande har underskrevet og ratificeret FN's Børnekonvention. USA er det eneste land, der har underskrevet men ikke ratificeret konventionen.

* Danmark gjorde det i 1991 og har dermed pligt til at leve op til retningslinjerne.

* Børnekonventionen har i alt 54 artikler.

* Konventionen sikrer blandt andet: 

* Børns ret til livet.

* Børns ret til et navn og en nationalitet.

* Børns ret til at bo med deres forældre. 

* Børns ret til undervisning.

* Børns ret til at lege.

* Sikring mod børnearbejde.

* Sikring mod seksuel udnyttelse.

* Børns ret til undervisning, selvbestemmelse og til at praktisere sin tro.

Kilder: FN, Unicef og Børnerådet. 

/ritzau/

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce