Frifindelser i Roskilde Bank sagen

Ledelse

07/11/17 10:36

Nick Allentoft

Der var tydelig lettelse i Søborg, da Østre Landsret frifandt ledelsen og revision i Roskilde Bank for ansvar.

Tydeligt lettede advokater og sagsøgte prægede Østre Landsrets lokaler i Søborg, efter at retten frifandt Roskilde Banks tidligere ledelse og revision for erstatningsansvar.

Over små to år har Finansiel Stabilitet, der overtog resterne af Roskilde Bank, da denne kollapsede under milliarder af dårlige lån til ejendomssektoren, argumenteret for, at ledelsen skulle erstatte en milliard kroner plus renter.

- Vi er tilfreds med dommen, men en sag er ikke afsluttet, før ankefristen er udløbet, siger advokat Georg Lett, der har repræsenteret revisionsfirmaet Ernst & Young i sagen.

Mens sagens hovedperson, tidligere bankdirektør og bykonge Niels Valentin Hansen, ikke var i retten, angiveligt bortrejst, var flere medlemmer af den tidligere bestyrelse til stede.

Niels Krüger, tidligere næstformand i bestyrelsen, faldt fysisk let sammen, da afgørelsen var oplæst. Han blev omfavnet af flere af de tilstedeværende.

- Jeg er tilfreds, sagde Niels Krüger, der ikke fandt flere ord til journalisterne tirsdag, inden han trak sig fra lokalet.

Dommeren, Finn Morten Andersen, har fundet, at nok er der begået fejl i banken, men ikke på en måde, så den tidligere ledelse og revisionen kunne holdes ansvarlig.

LÆS OGSÅ: Sådan krakkede banken

- Landsretten finder, at der har foreligget kritisable forhold i driften af banken. Der har blandt andet været brugt mange hurtige bevillinger af lån.

- Banken var samtidig meget eksponeret mod ejendomsbranchen. Det har dog ikke givet grund til at sige, at ledelse har været generelt uansvarlig, sagde dommeren. 

Dermed går blandt andre tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen og bestyrelsesformand Peter Müller fri.   - Vi har ikke skullet forholde os til, hvorfor banken gik konkurs. Vi har skullet forholde os til, om ledelsen var erstatningspligtig, sagde dommer Finn Morten Andersen i retten.   Sagen om Roskilde Bank udløber af dens spektakulære krak i 2008. Efter en aggressiv vækst op til finanskrisen faldt banken fra hinanden og efterlod aktionærer og ikke mindst statens skraldeselskab, Finansiel Stabilitet, med enorme tab.   Niels Valentin Hansen blev som tidligere mangeårig bankdirektør af mange anset for at være hovedårsagen til de enorme tab. Bestyrelsen blev opfattet som for svag til stoppe ham. Han, to bankdirektører, den tidligere bestyrelse for Roskilde Bank og revisionsselskabet Ernst & Young var sagsøgt for en rund milliard plus renter i erstatning af netop Finansiel Stabilitet, der overtog banken efter krakket.   Men Østre Landsret har altså fundet, at nok er der lavet fejl i banken, men ikke på den måde, så den tidligere ledelse, bestyrelse og revision er erstatningspligt.   - Der er begået fejl, og der er begået fejl, der er ansvarspådragende. Det har andre instanser fundet. Men det, at en virksomhed begår fejl, kan ikke i enhver henseende være ansvarspådragende for ledelsen. Så skal ledelsen skulle være personligt inddraget, og det finder vi ikke, at ledelsen har været, siger Finn Morten Andersen.   Østre Landsret vurderer også, at Roskilde Banks voldsomme vækst, der altså endte med at tage livet af banken, ikke i sig har været så uansvarlig, at ledelsen kan dømmes.   - Vi konstaterer, at der ikke er noget galt i at ville vokse. Det afgørende er, at man som ledelse indretter organisation til den særlige risiko, der er ved så ensidigt sats på vækst. Navnlig når man er eksponeret på en branche. Vi finder, at banken på nogle punkter har været drevet på en letsindig måde i nogle forhold. At man handler letsindigt, betyder ikke, at man kan gøres erstatningsansvarlig, siger dommeren.  

Finansiel Stabilitets advokater har nu fire uger til at afgøre, om de vil anke.

  FAKTA: Her er de sagsøgte i Roskilde Bank-sagen Finansiel Stabilitet havde sagsøgt 11 personer fra den tidligere ledelse i Roskilde Bank og revisionsfirmaet EY for en milliard kroner plus renter. Men Østre Landsret finder ikke, at den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank er ansvarlige for de tab, banken led, da den kollapsede under finanskrisen.   Her er de personer, som har været sagsøgt i sagen:   * Bankdirektør fra 1978 til 2007 Niels Valentin Hansen, der fratrådte 31. marts 2008.   * Underdirektør Allan H. Christensen, der havde ansvar for kredit og erhverv. Han blev afskediget 25. august 2008.   * Underdirektør og vicedirektør fra 1986 til bankens krak Arne Gotlieb Wilhelmsen. * Formand for bestyrelsen, manufakturhandler Peter Müller. Medlem af bestyrelsen siden 1991, blev formand i 2006.   * Næstformand, advokat Niels Krüger, fra 1. marts 2006.   * Bestyrelsesmedlem smedemester Peter Holm.   * Bestyrelsesmedlem direktør Ib Mardahl-Hansen fra 1. marts 2006.   * Medarbejderrepræsentant Ove Holm.   * Ernst & Young, som fratrådte i februar 2008.   * Statsautoriseret revisor Palle Kubach.   * Statsautoriseret revisor Tommy Nørskov Rasmussen.   FAKTA: Her er otte retssager mod bankfolk I en stribe retssager kræver det statslige selskab Finansiel Stabilitet i alt mere end tre milliarder kroner af chefer, bestyrelsesmedlemmer og revisorer i otte pengeinstitutter, der er gået ned.   Retsopgøret er dyrt. Hidtil har FS betalt 258 millioner kroner til især advokater for at føre sagerne. Her er status på de retlige opgør, der foregår ved flere forskellige domstole:   * Roskilde Bank. Direktion, bestyrelse og revisor afkræves en milliard kroner. Østre Landsret har tirsdag frikendt ledelsen af banken for ansvar.   * Amagerbanken. 11 sagsøgte. Oprindeligt krævede FS i alt 900 millioner kroner af syv og 300 millioner af fire. Retten i Lyngby frifandt samtlige i en dom 12. juni i år. FS har anket dommen til Østre Landsret og har reduceret kravet til 375 millioner. Ankesagen indledes 14. januar 2019.   * Capinordic Bank. I et forlig opnåede FS i oktober 2013 70 millioner kroner. I en retssag ved Østre Landsret mod tre ledere var der krav om 400 millioner. Dommen i oktober 2015 lød på 90,5 millioner. Afgørelsen er anket til Højesteret.   * Ebh bank. Direktion, bestyrelse og revisor er sagsøgt for i alt 718 millioner kroner. Vestre Landsret havde første retsmøde 4. september i år.   * Eik Bank Danmark. Direktion, bestyrelse og revisor er sagsøgt for 250 millioner. Østre Landsret havde første retsmøde ud af 100 4. september i år.   * Eik Bank Færøerne. Syv personer er sagsøgt for 150 millioner. Retten på Færøerne indleder sagen 8. januar 2018.   * Løkken Sparekasse. Syv er sagsøgt for 275 millioner. Vestre Landsret har første retsmøde 29. oktober 2018.   * Andelskassen JAK i Slagelse. Direktør og bestyrelsesformand afkræves 14,3 millioner. Retten i Glostrup skal behandle sagen.   Kilder: Retsdokumenter, Finansiel Stabilitets årsrapport, Ritzaus Bureau.