Her er det du skal vide om Brexit

Politik

29/03/2017 16:46

Nick Allentoft

Traktatens artikel 50, tidsplan og baggrunden for Brexit. Få overblik her.
EU-traktatens artikel 50 giver to år til at forhandle briternes exit og fremtidens forhold til EU på plads. Det forløb blev aktiveret den 29. marts 2017 med et brev fra den britiske premierminister, Theresa May, som landets EU-ambassadør, Tim Barrow, afleverede til EU-præsident Donald Tusk.   Her er den tidsplan, som kilder i Bruxelles forventer, at den britiske exit-proces vil følge:

* Onsdag 29. marts: Storbritannien meddeler officielt EU, at de vil melde sig ud af samarbejdet.

* Fredag 31. marts: EU-præsident Donald Tusk sender udkast til retningslinjer for exit-forhandlinger til stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU.   * Tirsdag 11. april: De 27 landes EU-rådgivere mødes i Bruxelles for at diskutere retningslinjerne. De mødes igen mandag 24. april.   * Torsdag 27. april: De 27 EU-landes europaministre holder ekstraordinært møde i Luxembourg for at forberede et EU27-topmøde to dage senere, hvor strategien skal vedtages.   * Lørdag 29. april: Stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU, holder ekstraordinært topmøde i Bruxelles. Her vedtager de EU's retningslinjer for exit-forhandlingerne med Storbritannien.   * Tirsdag 16. maj: De 27 landes europaministre ventes at vedtage et detaljeret brexit-mandat til EU's chefforhandler, Michel Barnier. Hvis det ikke kan nås, indkaldes der til et ekstraordinært europaministermøde mandag 22. maj for vedtage mandatet.   * Sidst i maj eller først i juni: EU's chefforhandler, Michel Barnier, og den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, indleder forhandlingerne om den britiske exit fra EU. Først skal exit-betingelserne forhandles på plads, derefter det fremtidige forhold, siger EU.   * Oktober 2018: EU ønsker at afslutte exit-forhandlingerne med Storbritannien for at give tid til at få ratificeret aftalen.   * Senest fredag 29. marts 2019: Storbritannien forlader EU. Tidsfristen kan dog forlænges, hvis alle 27 EU-lande og Storbritannien enstemmigt beslutter det.     FAKTA: Hvad er brexit? * Brexit er den populære betegnelse for briternes afsked med EU, som et flertal af de britiske vælgere ved en folkeafstemning 23. juni stemte for.    * Brexit er en sammentrækning af "British exit", som beskriver en britisk udtræden af EU-samarbejdet.

* Ordet er opstået efter begrebet "grexit", der blev opfundet af et par amerikanske bankanalytikere i 2012 som en sammentrækning af "Greek exit" med henvisning til kriseramte Grækenlands mulige exit fra eurozonen.

* Briterne stod 23. juni med et simpelt valg mellem at "forblive medlem af Den Europæiske Union" eller "forlade Den Europæiske Union".   * Et flertal på 51,9 procent stemte for EU-exit, og dagen efter trak David Cameron, den daværende premierminister, sig fra posten.    * Afstemningen var et resultat af Camerons forsøg på at imødekomme en udbredt EU-skepsis i den britiske befolkning.    * I januar 2013 sagde Cameron i en tale hos finansvirksomheden Bloomberg i London, at "tiden er inde til at afgøre det europæiske spørgsmål i britisk politik".   * Når "vi har forhandlet os frem til en ny aftale, vil vi give det britiske folk en folkeafstemning med et meget enkelt inde-eller-ude valg mellem at blive i EU på de nye betingelser eller at forlade det helt".   * Efter en længere turné til de europæiske hovedstæder for at vinde opbakning til et ændret EU sikrede den britiske regering i februar 2016 en ny aftale med EU-landene.   * Cameron lagde vægt på, at Storbritannien med aftalen aldrig ville blive del af "en europæisk superstat", aldrig skulle indføre euro som valuta og ville få beskyttelse af britiske velfærdsydelser.   * Ikke desto mindre valgte briterne altså at takke nej til aftalen. Når Theresa May aktiverer artikel 50, har EU og Storbritannien to år til at få betingelserne for den britiske exit på plads.    Kilder: The Telegraph, biblioteket i det britiske underhus og Investopedia.     FAKTA: Det siger artikel 50 om at melde sig ud af EU Den britiske udmeldelse kommer, efter at et flertal af de britiske vælgere 23. juni sidste år stemte for at forlade det europæiske samarbejde.   * Udmeldelsen sker i henhold til Lissabon-traktatens artikel 50.   * Den lyder sådan her:   1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.   2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd.   På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen.   Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218 , stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.   Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.   3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.   * Lissabon-traktatens artikel 218, som der henvises til i artikel 50, handler om proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer.   Kilder:Folketinget EU-Oplysning     De skal forhandle brexit-aftalen på plads Her er et overblik over de vigtigste forhandlere på hver side af bordet:   DEN EUROPÆISKE UNION * EU's chefforhandler er franske Michel Barnier. Den tidligere europa- og udenrigsminister har allerede indikeret, at han kommer til at gå hårdt til forhandlingerne. For nylig advarede han om "alvorlige konsekvenser", hvis briterne forlader forhandlingsbordet uden en aftale. Siden 2010 har Barnier arbejdet i Bruxelles, blandt andet som kommissær for det indre marked.   * Den tyske embedsmand Sabine Weyand er udpeget som Barniers vicechefforhandler. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har kaldt Weyand "en af kommissionens bedste og klogeste". Hun har studeret på det britiske eliteuniversitet Cambridge og har 23 års erfaring indenfor handel.   * Den belgiske diplomat Didier Seeuws skal varetage Det Europæiske Råds interesser. Rådet består af de 27 EU-landes stats- og regeringschefer. Den 51-årige belgier skal i første omgang sikre en fælles forhandlingsposition for de 27 lande på et topmøde i april. Herefter skal han sørge for, at Barnier og Weyand holder sig inden for det mandat, medlemslandene har givet.   * I spidsen for EU-Parlamentet står den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt. Inden forhandlingerne har han understreget, at parlamentet lægger vægt på at sikre rettigheder for EU-borgere bosat i Storbritannien. Verhofstadt sidder ikke selv med ved forhandlingsbordet, men ventes ikke desto mindre at blive hørt. I sidste ende har parlamentet nemlig mulighed for at forkaste brexit-aftalen.   STORBRITANNIEN * Premierminister Theresa May har etableret et helt ministerium i forbindelse med udmeldelsen af EU. Det bliver således den konservative brexit-minister, David Davis, der får ansvaret for forhandlingerne. På trods af sine EU-skeptiske synspunkter tjente han den EU-venlige premierminister John Major i 1990'erne. Blandt andet blev han udnævnt som europaminister og har således selv forhandlet nogle af de aftaler på plads, han nu skal stå i spidsen for at skille ad.   * Topdiplomaten Oliver Robbins ventes at få en afgørende rolle som David Davis' højre hånd. I en alder af blot 31 år blev Robbins i sin tid udnævnt som premierminister Tony Blairs privatsekretær og har ry for at være en særdeles kompetent forhandler. Da Theresa May blev premierminister, valgte hun Robbins som sin EU-seniorrådgiver.   DANMARK * Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil i løbet af de kommende par år mødes til en stribe topmøder med de andre stats- og regeringschefer. Målet er at sætte en fælles brexit-kurs.   * For at lette arbejdet ved topmøderne vil de 27 landes EU-ambassadører løbende arbejde på at finde løsninger. Danmarks ambassadør ved EU-repræsentationen i Bruxelles hedder Kim Jørgensen.   * Danmark har imidlertid også en dedikeret brexit-forhandler. Det drejer sig om diplomaten Niels Junker Jacobsen fra den danske EU-repræsentation. Ganske hyppigt vil han mødes med de andre landes brexit-forhandlere for at afklare diverse stridigheder landene imellem.   Kilder: Ritzau, BBC samt express.co.uk   /ritzau/

Mest Læste

Annonce