Hver femte bliver fejlagtigt trukket i kontanthjælp: Nu skriver ministeren til kommunerne

Politik

25/03/2017 11:33

Nick Allentoft

Der er færre fejl i kommuners sanktioner mod kontanthjælpsmodtagere. Men stadig for mange, mener minister.

Kommunerne laver fortsat for mange fejl, når de sanktionerer borgere på kontant- eller uddannelseshjælp.

Sådan lyder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) konklusion på baggrund af en opgørelse fra Ankestyrelsen. Af den fremgår det, at der er fejl i cirka hver femte afgørelse.

Det skal der nu gøres noget ved, mener beskæftigelsesministeren. 

Han har derfor sendt et brev til landets borgmestre, hvor han indskærper, at der skal fokus på de afgørelser, der træffes.

- Men samtidig må jeg række hånden frem for at gøre reglerne mere enkle og klare, så kommunerne får lettere ved at træffe afgørelserne, siger han.

Kommunerne har ret til at sanktionere en kontanthjælpsmodtager, hvis vedkommende udebliver fra et aktivt tilbud uden rimelig grund.

I så fald kan kontanthjælpen eksempelvis blive trukket i en periode.

Ankestyrelsen har i undersøgelsen set på 105 af sådan nogle sager i ti kommuner. I de sager har kommunen afgjort, at borgeren skulle have en sanktion efter aktivloven. 

21 af sagerne ville være endt med et andet udfald, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. Og i 22 tilfælde var der ikke tilstrækkelig med oplysninger til at vurdere, om afgørelsen var rigtig.

- Overordnet set er der stadig store problemer i forhold til de afgørelser, der bliver truffet, siger han.

- Vi skal sammen blive bedre til at styrke borgernes retssikkerhed. Borgerne skal være sikre på, at de kan stole på afgørelserne.

Det er ikke første gang, at en undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne laver fejl, når de skal sanktionere.

I juni 2016 viste en rapport sågar, at mere end halvdelen af kommuners sanktioner var forkerte. Så de nye tal er vel trods alt et fremskridt?

- Det er det, og det skylder man også at sige. I forhold til det vi så for et års tid siden, er der en bedre bevægelse.

- Men man kan jo ikke glæde sig over, at der stadig er så mange forkerte afgørelser, siger ministeren.

Der er derfor stadig et godt stykke vej igen, før Troels Lund Poulsen bliver tilfreds.

- I min verden skal vi væsentligt længere ned, lyder det fra ministeren.

Troels Lund Poulsen håber at kunne fremlægge en regelforenkling af beskæftigelsesområdet til efteråret.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce