KL og regeringen tæt på forståelse om flygtninge

Politik

08/01/2015 11:28

Suleman Haider

Flere flygtninge kan måske fremover blive indkvarteret privat hos danskere. KL og regeringen tæt på enighed.

Regeringen og KL ventes torsdag at nå til enighed om en forståelse af, hvordan kommunerne skal tackle det stigende antal flygtninge fra især Syrien.

På Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg mødes finansminister Bjarne Corydon (S), social- og integrationsminister Manu Sareen (R) og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) torsdag med KL-toppen for at nå til enighed.

En af de store udfordringer for kommunerne er indkvartering af de mange flygtninge. 

Ifølge Ritzaus oplysninger diskuterer parterne blandt andet, om man kan understøtte privat indkvartering af flygtninge. 

Social- og integrationsminister Manu Sareen har tidligere talt varmt for, at flere danskere skal tage flygtninge indenfor i deres egen bolig. 

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er ret nyt for mig, at dette sker, men jeg håber virkelig, at vi vil se, at det spreder sig ude i kommunerne. 

- For den absolut bedste form for integration starter altså ved spisebordene omkring i de små hjem. Hvis integrationen skal lykkes, så skal danskerne blande sig i de nye indvandreres liv, og indvandrerne skal selv åbne op, har Manu Sareen tidligere sagt til Berlingske. 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fastslog i sin nytårstale, at man skal undgå "fortidens synder" ved ikke at integrere flygtninge, så de havner på passiv forsørgelse uden ordentlig kontakt til det resten af det danske samfund. 

Det kan privat indkvartering måske være et middel til at ændre på.

Men også kommunernes ønske om at dispensere fra planlov, så man kan lave midlertidig indkvartering af flygtninge og spørgsmålet om, hvorvidt flere flygtninge kan dele en lejlighed er på bordet.

Parterne har på forhånd adgang til en pose penge, som stammer fra finansloven. Her blev der afsat 250 millioner kroner til at håndtere det ekstraordinært store antal flygtninge, der fra 1. januar for alvor begynder at komme ud i kommunerne.

Det er nogle af de penge, som KL og regeringen ventes at fordele torsdag.

FAKTA: Sådan skal flygtninge bo i kommunerne

Privat indkvartering, brug af statslige bygninger og bofællesskaber. Sådan vil KL og regering huse flygtninge.

Regeringen og KL blev torsdag enige om en forståelse af, hvordan kommunerne skal huse og integrere de mange ekstra flygtninge, som er kommet til Danmark fra blandt andet Syrien.

Sådan vil parterne skabe flere boliger:

* Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Det vil øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge.

* Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så kravet for boenheder lempes. Det vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt. Som konsekvens heraf kommer der samtidig en ændring i bostøttereglerne.

* Regeringen vil præcisere og oplyse om de nuværende regler og muligheder i forbindelse med kommunernes boligplacering af flygtninge, herunder oplyse om kommunernes adgang til at anvende tomme ældreboliger, låne- og deponeringsregler vedrørende boliger til flygtninge mv.

* Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger.

* Der igangsættes en dialog mellem regeringen og KL om at afdække mulighederne for at udnytte ledige statslige bygninger til midlertidig indkvartering.

* Regeringen vil give 125 millioner kroner til investeringer i kommunerne. Midlerne udmøntes som et særtilskud fra den pulje, der blev afsat med Aftale om finansloven for 2015 til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne.

- Puljen fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4000, som allerede er fordelt på kommuner. 

- Fordelingen af tilskuddet vil dermed understøtte, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning til de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder for eksempel midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.

* Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 millioner kroner i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. 

- Det ekstraordinære integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.

Kilder: Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet

 

Mest Læste

Annonce