Københavns Kommune er ved at ombygge Nørreport Station for mere end 100 millioner kroner. Men kommunen har glemt at få en særlig tilladelse til at bygge pladsen over stationen, skriver Ekstra Bladet.

Københavns Kommune ombygger Nørreport uden tilladelse

Infrastruktur

27/08/2014 12:17

Nick Allentoft

Ombygning af Nørreport i København sker uden tilladelse, der skal til, da stationen er tæt på fortidsminder.

Københavns Kommune er ved at ombygge Nørreport Station for mere end 100 millioner kroner. Men kommunen har glemt at få en særlig tilladelse til at bygge pladsen over stationen, skriver Ekstra Bladet.

Der skal en særlig tilladelse til, da pladsen ligger lige op ad flere fortidsminder: Rosenborg Slot, Botanisk Have, Jarmers Tårn og Ørstedsparken. Men det overså teknisk forvaltning i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser i 2010 og 2011. 

Men nu har kommunen givet sig selv dispensation til ombygningen af Danmarks travleste station.

På kommunens hjemmeside står der, at "Københavns Kommune har ... meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne til renovering af Nørreport Station og etablering af Ny Nørreport Byrum".

Af dispensationen fremgår det, at forvaltningen ved indsendelse af byggeprojektet ikke har været opmærksom på, at:

"dele af de ansøgte anlægsarbejder er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne. Derfor er en stor del af arbejderne udført uden den fornødne dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 18".

Ud over at give sig selv dispensation har kommunen også valgt at gøre det allerede udførte byggeri lovligt.

Det er nemlig Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at de ansøgte arbejder
ikke vil påvirke oplevelsen af de kulturhistoriske områder væsentligt.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger. Ifølge Ekstra Bladet kan tilladelsen fra kommunen til sig selv dog først tages i brug en måned efter, at dispensationen er givet.

Med andre ord kan arbejdet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne formelt ikke fortsætte, før klageberettigede har haft mulighed for at klage. Og eventuelle klager til Natur- og Miljøklagenævnet skal være afgjort, før arbejdet kan gå i gang igen.

Den nye station forventes at stå klar til næste år.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce