Kommuner og regioner: mere resultatløn

Velfærd

10/09/2013 14:32

Freja Eriksen

Både KL og Danske Regioner støtter ønsket om øget brug af resultatløn til offentligt ansatte. Fagforeningerne er lydhør, men skeptiske.

De offentligt ansatte skal i højere grad lønnes efter, om de opnår de mål, som er opstillet på deres arbejdsplads. Det forslag møder opbakning fra kommunerne og regionerne.

- Vi vil gerne have mere individuel løn, og resultatløn er en af mulighederne for at give det, siger formanden for KL's løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler (K).

Samme melding kommer fra Danske Regioner.

- Vi er åbne over for at prøve alle løntyper af, som kan fremme produktivitet og motivation hos vores medarbejdere, hvis det kan understøtte den kerneopgave, regionerne skal løse, forklarer formanden for løn- og personaleudvalget, Jens Stenbæk (V).

Mandag præsenterede Produktivitetskommissionen sin rapport om den offentlige sektor, hvor øget brug af resultatløn blev fremhævet som en mulighed for at øge effektiviteten. Og tanken bliver tirsdag bakket op af finansminister Bjarne Corydon (S) i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Der er allerede muligheder for resultatbaseret løn i det nuværende lønsystem for offentligt ansatte, Ny Løn, men ifølge Ziegler fordeles over 90 procent af de kommunale lønkroner stadig gennem det traditionelle skalasystem.

Heller ikke hos Danske Regioner, der blandt andet står for driften af landets sygehuse, er det mange penge, der fordeles efter resultater.

- Vi har forsøgt i overenskomstforhandlingerne at give større mulighed for at forhandle lønnen lokalt, og det har der ikke været den store opbakning til indtil videre, forklarer Stenbæk.

Men med de muligheder for effektiviseringer, som Produktivitetskommissionen har påpeget, kan der blive frigivet nye midler til formålet.

- Man kan godt se for sig, at en arbejdsplads laver en aftale med medarbejderne om, at man går fra at være 10 til at være ni, mod at man får noget mere i lønposen, hvis man kan løse opgaverne alligevel, påpeger Ziegler.

Jens Stenbæk tvivler dog på, at regionerne får lov til at råde over de midler, som fremtidige produktivitetsforbedringer kan frigive.

- Vi har præsteret høje produktivitetsgevinster i den regionale sektor på en præmis, hvor vi skulle levere mere for færre penge. Vi vil gerne forfølge det resultatorienterede spor endnu mere, og her kan løn stimulere, men jeg tvivler på, at der bliver nye penge til det, konstaterer han.

Samtidig understreger han, at resultats kræver velvilje fra begge sider af forhandlingsbordet.

Spørgsmål: Er der en risiko for, at man får indrettet lønnen sådan, at borgernes og samfundets interesse kan konflikte med de offentligt ansattes økonomiske incitamenter?

- Det er i hvert fald den øvelse, der skal gøres, så det ikke bliver sådan, siger Jens Stenbæk.

I centralorganisationen for de offentligt ansattes fagforeninger, CO10, har man endnu ikke haft mulighed for at drøfte kommissionens rapport. Men formand Jesper Hansen giver tanken om øget brug af resultatløn en lunken modtagelse.

- Vi er klar til dialog, men jeg er ikke optimist. Det var den samme argumentation, der lå til grund for indførslen af vores nuværende lønsystem, og vores erfaringer med det er ikke fantastiske, fortæller han.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce