Kommunerne følger for det meste regler om kontanthjælp

Velfærd

13/1/14 2:17

Ni ud af 10 gange kommer kommunerne frem til den rigtig afgørelse, når de giver afslag på kontanthjælp.

Når kommunerne siger "nej" til at give kontanthjælp til en arbejdsløs, er de ni ud af 10 gange kommet frem til den rette afgørelse.

Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Styrelsen har set på 130 sager fra 14 kommuner. Alle sagerne handlede om, at en arbejdsløs havde fået afslag på kontanthjælp, fordi vedkommende havde en formue.

Selvom kommunerne oftest når frem til den rigtig afgørelse, peger ankechef Pernille Fejfer på, at der bliver begået fejl.

- Vi har ved gennemgangen af sagerne set, at kommunerne laver forkerte vurderinger af formuens størrelse. Kommunerne glemmer, at der findes undtagelser fra reglerne om formue, siger hun i en pressemeddelelse.

Som hovedregel skal kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som gør, at de kan forsørge sig selv. Kommunen skal dog se bort fra formuer på op til 10.000 kroner, og for ægtefæller op til 20.000.

Men der er nogle undtagelser.

For eksempel skal kommunerne også se bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare en vis boligstandard, eller som er nødvendig for ansøgerens og familiens arbejde eller uddannelse.

14 afgørelser ville Ankestyrelsen have ændret eller sendt tilbage til kommunen til ny behandling, hvis der var blevet klaget.

/ritzau/