Kontanthjælpsloft: Forældre til 43.500 børn får færre penge

Velfærd

26/10/2016 16:47

Nick Allentoft

Kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft 1. oktober, omfatter 43.500 børn, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Se her hvordan loftet påvirker.

Der er 43.500 børn under 18 år i de familier, som 1. oktober er blevet trukket i ydelse som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Heraf er 18.000 børn med en ikkevestlig baggrund.

De mange børn, hvis forældre har fået mindre at gøre godt med, risikerer at vokse op i social eksklusion og fattigdom, har advarslen lydt fra Børnerådet og Børns Vilkår.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) fastholder, at målet med loftet er at få flere i job.

Kontanthjælpsloft

Find alle vores historier om kontanthjælpsloftet på temasiden her. 

- Det værste, vi kan gøre for børnene, er at lade deres forældre blive på kontanthjælp i årevis. Og det er både for danske familier og indvandrerfamilier.

- Vi har skabt et rigtig godt grundlag for, at deres forældre kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger han.

Ifølge ministeriets beregninger vil loftet skabe, hvad der sammenlagt svarer til 700 fuldtidsjob. Men ministeren forventer, at mange flere personer vil komme i arbejde.

- For rigtig mange af de her mennesker, der måske har været på kontanthjælp i 10 år, er det ikke realistisk at komme i fuldtidsarbejde.

- Men de kan måske arbejde nogle timer om ugen. Og når fuldtidsjob bliver omregnet til reelle personer, så er det ikke 700, men måske 4000 eller 5000.

Af de 43.500 børn, der berøres, er 38.700 hjemmeboende, mens 4700 er registreret på en anden adresse.

Ministeren afviser, at der skulle være tale om, at de vil vokse op i fattigdom.

- Det giver ikke mening at tale om fattigdom, når der er et samlet overførselsniveau på over 400.000 kroner om året til en familie med børn, siger Jørn Neergaard Larsen.

- Når vi taler om fattigdom og børn i Danmark, skal vi være opmærksomme på, at vi er i gang med at få vores kontanthjælpssystem tilbage på sporet. Det skal være vores basale, midlertidige forsørgelsessystem.

Ministeriets tal viser også, at kvinder og indvandrere er overrepræsenteret blandt de 33.127 personer, der foreløbig er blevet trukket i ydelse som følge af loftet.

Blandt de berørte er 69 procent kvinder. Den høje andel skal ses i lyset af, at kvinder udgør hovedparten af de enlige forsørgere, der berøres af loftet, påpeger ministeren.

Regeringen og resten af blå bloks "moderne kontanthjælpsloft" trådte i kraft 1. oktober.

Reglerne betyder, at hvis de samlede ydelser, en kontanthjælpsmodtager får, overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og såkaldt særlig støtte. Der bliver ikke skåret i børnerelaterede ydelser eller selve kontanthjælpen.

OVERBLIK: Sådan påvirker kontanthjælpsloftet 33.127 personer er blevet trukket i ydelser som følge af kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft 1. oktober. Få et overblik over, hvilke grupper der er berørt:   * Børn I alt er der 43.500 børn i de familier, der siden 1. oktober er blevet trukket i ydelser som følge af kontanthjælpsloftet.    Heraf er 38.700 hjemmeboende børn under 18 år, og 4700 er børn, der ikke er registreret på ydelsesmodtagerens adresse.   18.000 børn er fra ikkevestlige familier.   * Køn Blandt de berørte er 69 procent kvinder. Hvis man ser på fordelingen blandt alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse i august, var knap 48 procent kvinder.    Den relativt høje andel af berørte kvinder skal ses i lyset af, at kvinder udgør hovedparten af de enlige forsørgere, der berøres af loftet.    * Alder Cirka 88 procent af de berørte er over 30 år. Blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet er til sammenligning cirka 66 procent fyldt 30 år. Dermed er der forholdsvis mange over 30 år, der rammes af loftet.   * Etnicitet Omkring 35 procent af de berørte er indvandrere fra ikkevestlige lande. Blandt alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse udgør ikkevestlige indvandrere omkring 32 procent.    Ikkevestlige indvandrere er dermed i lidt højere grad berørt af loftet set i forhold til deres andel i kontanthjælpssystemet.   * Varighed 76 procent af de berørte af loftet har været på kontanthjælp mere end et år mod omkring to ud af tre i hele gruppen af ydelsesmodtagere.    Den store andel af langtidsledige, der berøres af loftet, skal ifølge ministeriet blandt andet ses i lyset af, at der for nogle familietyper tidligere var en meget begrænset gevinst ved at arbejde.   Kilde: Beskæftigelsesministeriet.   /ritzau/

 

Mest Læste

Annonce