Lærerne må leve med arbejdstidsaftale i ny overenskomst

Politik

16/02/2015 09:46

Suleman Haider

Folkeskolelærerne fik dog ikke en ny arbejdstidsaftale i hus, som kunne have erstattet forhadt lov.

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) indgår aftale om en treårig overenskomst, der giver lærerne reel mulighed for planlægning og forberedelse, oplyser lærerorganisationen i en pressemeddelelse.

Derimod fik lærerne ikke en ny arbejdstidsaftale, som kunne have erstattet den eksisterende lov, som blev indført ved et indgreb i 2013, fortæller formanden for LC og Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gik efter en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den nuværende lov. Det er ikke lykkedes. 

- Til gengæld har vi med den nye overenskomst i fællesskab med KL taget en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven. 

- Det drejer sig ikke mindst om, at lærerne skal have reel mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, siger Anders Bondo Christensen i en skriftlig kommentar. 

Da LC og KL ikke kunne blive enige om en ny arbejdstidsaftale reguleres lærernes arbejdstid fortsat efter den lov, som Folketinget vedtog efter lærerkonflikten i 2013, der endte fire ugers skolelukning.

- KL har under hele forløbet understreget, at vi ikke vil genindføre bindinger på, hvad lærernes arbejdstid skal bruges til. Men vi forudsætter naturligvis, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolelederne og lærerne, siger Michael Ziegler i en skriftlig kommentar.

Aftalen betyder samtidig, at KL og LC vil støtte det lokale samarbejde på den enkelte skole. Det betyder, at man lokalt kan lave aftaler for at løse nogle af de udfordringer, som skolen har.

Derudover bliver lærerne og børnehaveklasselærerne hævet et løntrin med den nye aftale, og man får ret til at afholde den sjette ferieuge i hele dage. Det betyder, at reglerne svarer til andre kommunalt ansatte.

Den nye overenskomstaftale gælder for de næste tre år.

FAKTA: De væsentlige punkter i lærernes nye overenskomst Lærerne kan se frem til at holde den sjette ferieuge i hele dage og få mere i løn.

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) blev søndag enige om en ny overenskomst. Herunder står de centrale elementer i aftalen at læse:

* Arbejdstid: Det lykkedes ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Det betyder, at lærernes arbejdstid fortsat reguleres efter den lov, som Folketinget vedtog efter lærerkonflikten i 2013, der endte fire ugers skolelukning.

* Aftalen betyder dog, at man lokalt kan lave aftaler for at løse nogen af de udfordringer, som skolen har, hedder det.

* Løn: Alle lærere og børnehaveklasseledere bliver hævet et løntrin.

* Ferie: Alle lærere og børnehaveklasseledere får også mulighed for at anvende den sjette ferieuge på samme måde som det øvrige arbejdsmarked. Det betyder, at de kan afholde ferie i hele dage og retten til at fradrage den sjette ferieuge i årsnormen, falder bort. 

* Tidshorisont: Den nye overenskomstaftale gælder for de næste tre år og træder i kraft 1. april 2015.

Kilder: Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening.

 

 

Mest Læste

Annonce