Lærernes næstformand: Mange vil stemme nej til OK-aftale

Velfærd

01/05/2018 08:39

Freja Eriksen

- Vi ved, at mange lærere er skuffede, og mange vil i protest stemme nej til aftalen, siger næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

De langvarige forhandlinger om nye overenskomster for offentligt ansatte blev afsluttet i weekenden. Tre store knaster havde trukket forhandlingerne i langdrag, hvoraf den ene var spørgsmålet om lærernes arbejdstid.

Det spørgsmål kom der dog ikke endelig afklaring på, hvorfor der skal forhandles videre om arbejdstiden frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021, hvilket har skabt utilfredshed blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening.

Derfor vil mange stemme nej til aftalen, fortæller næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

- Vi ved, at mange lærere er skuffede, og mange vil i protest stemme nej til aftalen, fordi de er utilfredse med den behandling, de har fået i mange år, siger Dorte Lange.

I denne uge skal hun sammen med sin formand, Anders Bondo Christensen, præsentere aftalen for lærernes tillidsrepræsentanter, så de kan forklare deres medlemmer, hvad de skal stemme om.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Hvis der bliver stemt nej til aftalen, udbryder der konflikt på lærernes område. Det vil få Dorte Lange og Anders Bondo Christensen til at tage stilling til, hvorvidt de skal gå af.

- Hvis lærerne stemmer aftalen ned, så må vi se på, hvad vi gør til den tid. Men det skal ikke fylde noget, når der bliver stemt, siger Dorte Lange.

Første møde ud af de i alt seks med tillidsrepræsentanterne er mandag klokken 16 i København.

- Jeg tror, at rigtig mange medlemmer er glade for, at vi ikke ender i en konflikt. Men der er selvfølgelig også rigtig mange medlemmer, der er dybt skuffede over, at vi ikke er kommet i mål med en arbejdstidsaftale.

- Mange er også vrede over, at vi ikke har kæmpet noget mere og har taget konflikten. Det skal vi diskutere med dem og stå på mål for, siger Dorte Lange.

Det er sædvanen tro, at overenskomstaftalen bliver præsenteret for tillidsrepræsentanterne, før den skal til afstemning.

Lokale lærerformænd kan bane vej for aftale

Ritzau har talt med kredsformændene i Næstved, København, Midtvendsyssel og Nyborg, der samlet har flere tusind medlemmer.

På trods af skuffelsen over at der ikke er skaffet en aftale om lærernes arbejdstid, stemmer alle fire ja til aftalen, og de anbefaler deres medlemmer at gøre det samme. 

Det skyldes, at en konfliktsituation vil stille lærerne dårligere, siger Peter Lund Andersen. Han er kredsformand for Lærerkredsen, der dækker Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg.

- Aftalen er måske ikke, hvad vi havde drømt om, men jeg stemmer ja.

- Der er perspektiv i at samarbejde, og jeg tror nu også, at når vi får lejlighed til at fortælle bevæggrundene, vil mange forstå, at det var det rigtige, siger han.

Også fagbladet Folkeskolen har spurgt flere lærerkredses formænd om, hvad de stemmer.

I Esbjerg og Vejen er formændene positive over for forliget, i Slagelse venter man med at tage stilling, mens Kjell Nilsson, der er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, stemmer nej, skriver folkeskolen.dk.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Nana Wesley Hansen kan det blive afgørende, hvad kredsformændene melder ud. Det skyldes, at medlemmerne over hele landet lytter til den lokale lærerkreds.

- Kredsformændenes anbefalinger har rigtig stor betydning.

- Det vil være en mere risikabel affære, hvis man ude lokalt havde en mobilisering i lærerkredsene for et nej. Nu er sandsynligheden for et ja immervæk meget større, siger hun.

Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening skal stemme om aftalen, der godkendes eller afvises med almindeligt flertal.

Afstemningsresultatet må tidligst offentliggøres 4. juni. Hvis foreningen forkaster forliget, kan en konflikt tidligst bryde ud 11. juni.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce