LO og FTF: Korte jobforløb skal omsættes til dagpenge

Politik

14/4/15 7:50

Nick Allentoft

Fagbevægelsens top lægger nu pres på regeringen med en række principper for et nyt dagpengesystem. Korte jobforløb bør kunne omsættes til dagpengeret, og systemet skal være enklere. Læs mere om principperne.

Regeringen har tidligere udsat diskussionen om dagpengesystemet til efter folketingsvalget, hvor dagpengekommissionen ventes at komme med en redegørelse på området.

Men nu åbner to medlemmer af kommissionen op for, at det omstridte emne i stedet bliver en del af valgkampen forud for valget.

LO og FTF, som samlet organiserer 1,5 millioner lønmodtagere, har formuleret ni principper for et bedre dagpengesystem, som blandt andet skal gøre det lettere at genoptjene retten til dagpenge.

- Når 14.000 mennesker årligt opbruger deres dagpengeret, går det alvorligt ud over den tryghed, der er en afgørende forudsætning for vores fleksible arbejdsmarked.

- Der er brug for et nyt dagpengesystem, der i langt højere grad fungerer som et sikkerhedsnet for dem, der i en periode mister deres arbejde, siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, i en pressemeddelelse.

Omkring 10.000 færre om året bør ifølge de to organisationer miste retten til dagpenge, hvilket blandt andet skal sikres ved, at også korte jobforløb bør kunne omsættes til dagpengeret ifølge de to forbund.

- Vi kan sikre en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og forhindre mange i at falde ud af systemet, hvis vi indretter reglerne, så ekstra arbejde i højere grad forlænger retten til dagpenge.

- Derfor bør vi også gøre det mere attraktivt for folk i systemet at tage kortvarige job og projektansættelser, siger LO's formand Harald Børsting. 

I dag kræves der samlet et års arbejde for at optjene retten til to års dagpenge, men det skal gøres mere fleksibelt, så kortere arbejdsperioder kan sikre retten til dagpenge i kortere perioder, lyder det.

Netop dagpengestriden har plaget regeringen i denne valgperiode, da De Radikale var med til at vedtage ændringerne sammen med VK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2010.

Efter forhandlingerne om regeringsgrundlaget mellem Socialdemokraterne, SF og De Radikale endte S-R-SF-regeringen med at måtte gennemføre ændringerne af dagpengesystemet.

  FAKTA: Fagbevægelsens ni principper for nyt dagpengesystem * Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de omkring 14.000 personer, som mister dagpengeretten hvert år. Antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret bør ikke være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010.   * Et nyt dagpengesystem skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere - på tværs af forskellige ansættelsesformer. Alle skal have mulighed for og gavn af at forsikre sig mod arbejdsløshed.   * Det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten i et nyt dagpengesystem. Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfældet af arbejdsløshed.   * Dagpengesystemet skal fortsat bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme, uanset ledighedsrisiko.   * Et nyt dagpengesystem skal gøre det mere økonomisk attraktivt for lønmodtagerne at tage kortvarigt arbejde og deltidsansættelser med mere.   * Dagpengesystemet skal fortsat bygge på klare rådighedsregler, der administreres af arbejdsløshedskasserne, og som sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt.   * Dagpengesystemet skal fortsat være attraktivt for nyuddannede.   * Et nyt dagpengesystem skal bygge på mere enkle og gennemskuelige regler, så de arbejdsløse kan forstå logikken og konsekvenserne af reglerne.   * Et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart forsikringssystem for alle lønmodtagere. Dækningsgrad og regulering af dagpengene skal bidrage til dette.   Kilder: LO, FTF.   /ritzau/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce