Medie: Ny millionpulje skal sikre flere pædagoger

Politik

21/05/2015 10:04

Suleman Haider

En ny pulje på 500 millioner skal sikre, at der er nok voksne i daginstitutionerne.

Når regeringen senere i dag præsenterer sin børnepakke, bliver det uden at foreslå minimumnormeringer i landets daginstitutioner. Det erfarer DR Nyheder. 

Regeringen vil ifølge DR Nyheders oplysninger oprette en pulje på 500 millioner kroner, som trods afvisningen af minimumnormeringer skal sikre, at der fremover vil være nok voksne i børnehaver og vuggestuer.

Kommunerne kan søge penge fra puljen til at øge antallet af pædagoger, men det bliver også muligt at søge om midler, hvis institutionerne har andre behov. 

Regeringen frygter, at et fastlagt minimum for, hvor mange børn, der må være per pædagog, vil betyde, at nogle kommuner bruger det som en undskyldning for at skære ned på antallet af pædagoger i institutioner, der ligger over normeringen.

Børnepakken vil ifølge DR Nyheders oplysninger også indeholde en styrket sprogindsats for de helt små børn. 

Finansieringen af børnepakken ventes at ligge inden for rammen af den offentlige vækst på 0,6 procent, som regeringen har varslet frem mod 2020.

Regeringen præsenterer børnepakken 11.30 under overskriften "En god start på livet for alle børn".

Det sker i Statsministeriets spejlsal, hvor statsminister Helle Thorning -Schmidt (S) sammen med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) og børne-, ligestillings-, social- og integrationsminister Manu Sareen (R).

Børnepakken har været ventet siden statsministerens nytårstale.

 

FAKTA: Regeringens børnepakke

Torsdag præsenterede regeringen sin længe ventede børnepakke "En god start på
livet for alle børn". Regeringen afsætter i perioden 2016-2019 i alt 2,5 milliarder kroner til et samlet løft af dagtilbudsområdet. 

Hovedelementerne i børnepakken er som følger:

* Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne: 

Mere og bedre kvalificeret pædagogisk personale skal styrke den pædagogiske praksis og dermed understøtte alle børns trivsel, læring og udvikling.

* Styrket kvalitet for de 0-2-årige:

Styrket faglig sparring i dagplejen. Flere indholdsmæssige krav og styrket tilsyn med private pasningsordninger.

* Bedre trivsel for alle børn:

Pulje til bedre fysiske rammer i dagtilbud, som begrænser støj. Styrket arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær i dagtilbud. 

Ret til repræsentation af forældre fra alle enheder i fælles forældrebestyrelser. Tydeliggørelse af forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

* Bedre læring og sammenhæng til skolen:

Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud. Udvidelse af målgruppen for obligatorisk 30 timers dagtilbud. 

Styrket sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. 

Præcisering af skolens forpligtelse til at skabe sammenhængende overgange. 

Styrket indhold i SFO'er, fritidshjem og USFO’er i forhold til overgang til skole. 

Forskningsindsats i dagtilbuds betydning for uddannelse og social mobilitet.

* Videnstrategi:

Initiativet skal bidrage til at styrke rammerne for, at den pædagogiske praksis kan baseres på aktuelt bedste viden og sætte en strategisk retning for vidensproduktion- og formidlingen på området. 

Særligt skal strategien bidrage til, at arbejdet i det enkelte dagtilbud i højere grad bliver baseret på viden.

* Revision af pædagogiske læreplaner:

Revisionen skal sikre, at læreplanerne understøtter arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt. 

Læreplanerne skal i højere grad bidrage til at skabe sammenhæng til skolen. Derfor skal der fokus på, om temaerne er de rigtige, og på at ressourcerne i tilknytning til arbejdet anvendes mest hensigtsmæssigt.

Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

 

Mest Læste

Annonce