Menneskeretsdomstolen: Udvisning af bandeleder med familie var ok

Politik

02/12/2016 14:38

Nick Allentoft

Kriminelle udlændinge skal som udgangspunkt ikke være i Danmark, siger en tilfreds justitsminister Søren Pape.

Danmark havde ret til at udvise bandelederen Fez Fez, der har kone og otte børn i Vollsmose i Odense.

Det siger en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols første instans i Strasbourg.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over afgørelsen fra menneskerettighedsdomstolen.

- Regeringens holdning er klar, siger Søren Pape Poulsen.

- Kriminelle udlændinge skal som det helt klare udgangspunkt ikke være i Danmark. Derfor er jeg også meget tilfreds med dommens resultat, siger han.

Menneskerettighedsdomstolen siger i sin dom, at "det er tvivlsomt", om Fez Fez spillede nogen central rolle i sin familie, hvor mange af hans børn havde alvorlige problemer og behov for at blive undervist i normal social opførsel.

Domstolen mener, at Højesteret, der i 2011 udviste Fez Fez, nøje har afvejet hensynet til Fez Fez' familieliv over for alvoren i hans forbrydelser, da den traf beslutningen.

Samtidig mener menneskerettighedsdomstolen ikke, at der er noget til hinder for, at børnene kan besøge deres far i Libanon eller holde kontakt med ham over telefon eller nettet.

Advokat Tyge Trier, der i 25 år har beskæftiget sig med menneskerettighedskonventionen, peger på, at dommen sender to vigtige signaler.

- For det første siger dommen, at den dømte ikke bare kan trække børnekortet. Det er ikke nok at have børn, der skal også være et reelt familieliv med dem.

- For det andet minder dagens dom om, at det betyder meget, om den dømte er godt integreret med en reel tilknytning til arbejdsmarkedet eller ej, siger Tyge Trier.

Fez Fez, der bærer det borgerlige navn Mahmoud Khalil Salem, kom til Danmark som 23-årig i 1993.

Han er statsløs palæstinenser fra Libanon og fik først opholdstilladelse og senere asyl.

I 2010 blev Fez Fez, der var leder af banden Black Ghosts, dømt for 18 lovovertrædelser begået mellem 2006 og 2009.

Han fik seks års fængsel for blandt andet omfattende hashhandel, ulovlig våbenbesiddelse, trusler og uddeling af dummebøder på helt op til 250.000 kroner.

I første omgang besluttede Østre Landsret i januar 2011, at Fez Fez ikke kunne udvises, fordi han har otte børn i Danmark.

Men i oktober samme år udviste Højesteret ham for altid, og Fez Fez blev sidste år sendt til Libanon.

Det er Fez Fez og hans advokat Michael Juul Eriksen, der har klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De mente, at udvisningen var et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, der handler om retten til respekt for privatliv og familieliv.

Fez Fez og hans advokat har nu tre måneder til at afgøre, om de vil søge om tilladelse til at anke sagen til en højere instans - Storkammer.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce