Millioner til boliger for udsatte unge

Velfærd

15/12/2013 00:34

Nick Allentoft

Regeringen og Enhedslisten har afsat 12,5 millioner kroner ekstra til boliger, hvor udsatte unge kan få hjælp. Flere unge med sociale eller psykiske problemer får mulighed for at få en såkaldt startbolig, når de flytter hjemmefra og skal lære at stå på egne ben. Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Enhedslisten, som afsætter 12,5 millioner kroner ekstra til startboliger i 2013.

Boligerne er et tilbud til unge mellem 18 og 24 år, som skal flytte i egen bolig, men har brug for voksenstøtte i hverdagen. Eksempelvis vil der være tilknyttet sociale viceværter til boligerne, som kan hjælpe de unge i hverdagen.

- Med dagens aftale er der endnu bedre mulighed for at give vanskeligt stillede unge det bedst mulige tilbud om en bolig, hvor de med støtte af sociale viceværter kan lære at stå på egne ben og blive afklaret i forhold til eksempelvis uddannelse og arbejde, siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

De 12,5 millioner kroner kommer oven i de 40 millioner, der allerede er afsat i 2013 som følge af en satspuljeaftale sidste år.

- Vi er meget glade for, at der nu kan skabes flere startboliger. Der er tale om en indsats, som kan være helt afgørende for den enkelte unge, og som forebygger hjemløshed og en række andre problemer, siger Lars Dohn, der er by- og boligordfører for Enhedslisten.

Startboligerne er et midlertidigt tilbud, og det er derfor et succeskriterium, at de unge udsluses og finder en mere permanent boligløsning, hvor de kan klare sig selv.

I 2012 blev der for første gang givet støtte til syv projekter med i alt 108 startboliger i kommuner rundt i landet. Med de ny midler vil der kunne igangsættes to-tre ekstra projekter i år.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce