Minister opfordres til indgreb: Risiko for ny finanskrise

Bæredygtighed

20/12/17 10:25

Nick Allentoft

Der er risici under opbygning i det finansielle system, lyder advarsel fra Det Systemiske Risikoråd.

Der er masser af penge i det finansielle system, og visse markedsdeltagere er begyndt at tage øget risiko i deres jagt på afkast. Samtidig er priserne på både boliger og erhvervsejendomme steget kraftigt.

Læg dertil lave renter og en begyndende højkonjunktur. Så er baggrunden tegnet op for den advarsel, som Det Systemiske Risikoråd onsdag sender til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

- Risici i det finansielle system er under opbygning, skriver rådet.

- Det taler for, at der sættes ind med tiltag på et tidligt stadie i udviklingen.

Konkret anbefaler rådet, at ministeren fastsætter en kontracyklisk kapitalbuffersats på 0,5 procent af kreditinstitutternes risikoeksponeringer.

Bufferen er en reserve, bankerne skal sætte til side, som skal bidrage til at begrænse de negative effekter på realøkonomien af en fremtidig finansiel krise.

Den er et af de instrumenter, politikerne indførte i kølvandet på finanskrisen, der tog fart i 2008, men hvis effekter på økonomien varede ved i årevis.

Det Systemiske Risikoråd, der er en selvstændig myndighed, er ligeledes nedsat som konsekvens af finanskrisen. Rådet har til opgave at overvåge risici på det finansielle område.

Hvis Brian Mikkelsen vælger at følge henstillingen, vil det være første gang, at den kontracykliske kapitalbuffer aktiveres.

Henstillingen kommer efter, at Nationalbanken i en analyse af den finansielle stabilitet pegede på, at bankerne i den seneste tid har lempet kreditkravene.

Det sker blandt andet fordi de fleste af dem står med penge på kistebunden, der skal ud at arbejde.

Den øgede konkurrence har medført, at der er givet flere lån til følsomme virksomheder og brancher, end man tidligere har gjort, lød det.

Erhvervsministeriets repræsentanter i Det Systemiske Risikoråd oplyser, at regeringen inden for tre måneder vil tage stilling til, om bufferen skal aktiveres.

/ritzau/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce