Minister vil have flere frivillige i daginstitutioner: Røde partier vil kun have lønnet personale

Velfærd

04/8/16 9:46

Nick Allentoft

Færre møder og flere frivillige kan være med til at aflaste børnehavepædagoger, mener Ellen Trane Nørby. Forældre og røde partier skyder ideen ned.
Pensionister kan rydde frokosten af bordet, og unge kan spille fodbold og klatre i træer med børnene om eftermiddagen.  Den slags bør der være meget mere af i landets daginstitutioner, mener børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) ifølge Jyllands-Posten.   Hun nedsætter et udvalg, der skal undersøge, hvordan hverdagen i daginstitutionerne kan organiseres bedre end i dag. Det skal sikre, at institutionerne i højere grad lærer af hinandens erfaringer.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Det handler både om en ny mødekultur, hvor der bruges mindre tid på møder, bedre organisering af afleveringen af børnene og bedre udnyttelse af rum og legepladser ved eksempelvis at inddrage arkitekter. Og det handler om mere brug af frivillige. Ministeren forestiller sig både "unge- og seniorpedeller".

- Det kan være ældre, der kommer og tager sig af at få maden ind på bordene og rydder væk igen bagefter, så pædagogerne kan være sammen med børnene frem for at løse en praktisk opgave. Og det kan være unge, der kommer om eftermiddagen for at spille fodbold eller klatre i træer med de drenge, der trænger til at få brændt lidt mere krudt af, siger Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.   Hun understreger, at de frivillige ikke skal erstatte pædagoger, men være "ekstra hænder, som sikrer, at man kan nå længere med de samme ressourcer".   Sanne Lorentzen, der er formand for lederforeningen i Bupl, skal være formand for ministerens udvalg. Hun mener, at det er en god idé at invitere frivillige ind i daginstitutionerne, for eksempel i form af ældre, der læser højt for børn:   - Men der er også flere udfordringer, for eksempel at frivillige ikke må have ansvaret for børnene, og at de kommer, når de har lyst, og derfor kan børnene ikke regne med, at de er der. Vi bliver også nødt til at diskutere, hvor mange forskellige voksne, der skal være i små børns liv, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge Ældre Sagen er der i dag allerede ældre, der er såkaldte børnehavevenner i omkring 50 institutioner. Men de løser ikke praktiske opgaver.

Forældre frygter frivillige bliver billig arbejdskraft Dorthe Boe Danbjørg, der er formand for forældreforeningen Fola, er skeptisk, selv om hun mener, at frivillige kan bibringe rigtig meget.    - Vores alarmklokker begynder at ringe, hvis vi bruger frivillige, fordi der ikke er nok voksne, siger hun til Ritzau.   - Vi skal ikke derhen, hvor de frivillige bliver misbrugt som billig arbejdskraft, siger hun til ministerens forslag, om at frivillige eksempelvis kan rydde af bordet efter frokost, siger Fola-formanden.   Hun bakkes op af rød blok, hvor partierne er stærkt kritiske over for forslaget fra børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).   - Man kan bruge frivillige til nogle ting. Men det handler først og fremmest om at sikre, at man har et godt og lønnet personale, som kan varetage de opgaver, der er i en institution, siger Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Annette Lind.   Hun nævner oplæsning og fodbold som eksempler på aktiviteter, som ulønnede voksne eventuelt kan stå for. Men frivillig hjælp er en ustabil løsning, påpeger hun.   - Man kan jo ikke lægge ansvar over på frivillige, og man ved heller ikke, hvornår de er til stede, siger Annette Lind.   Hos Enhedslisten ser man et presserende behov for flere hænder, der kan tage sig af samfundets mindste. Men der er ingen tvivl om, at hjælpen skal være lønnet. End ikke praktiske opgaver som at rydde bordene efter frokost skal udføres af frivillige.   - Det vil svække kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Og det vil betyde, at opgaver, der i dag udføres af mennesker under overenskomstmæssige vilkår, nu skal udføres gratis af frivillige. Det er simpelthen ikke acceptabelt, siger børneordfører Jakob Sølvhøj.   - Praktiske opgaver kan ikke isoleres i en daginstitution. De er en integreret del af det pædagogiske arbejde og skal derfor udføres af det pædagogiske personale, siger han.    Enhedslisten efterspørger flere pædagoger. Partiet erkender, at kommunernes økonomi er presset. Netop derfor skal kommunerne tilføres flere penge fra regeringen, lyder det.   Samme opfattelse har SF.   - Det vigtige for daginstitutionerne lige nu er flere pædagoger – ikke frivillige. Børn har brug for nærvær fra voksne, de kender, og ikke fra frivillige, som kommer og går, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, i en skriftlig kommentar.   - I stedet bør regeringen droppe de besparelser, der er i kommunerne, og derudover også se på, hvordan vi kan øge frivilligheden på en hensigtsmæssig måde.   /ritzau/

Annonce