Ministerier har svært ved at følge regler: Tre ud af fem svar på aktindsigt kommer for sent

Ledelse

21/03/2016 14:21

Nick Allentoft

Ministerier overskrider stadig svarfristerne i offentlighedsloven på aktindsigter, viser ny stikprøve. Regeringen skal stille sig i spidsen for at få nedbragt svartider på aktindsigter, siger DF-ordfører.
Tre ud af fem aktindsigter besvarer ministerierne først efter udløbet af offentlighedslovens tidsfrist på syv arbejdsdage.   Det skriver Information mandag på baggrund af en stikprøveundersøgelse, som avisen netop har gennemført af 435 svar på aktindsigt, som ministerierne har afgjort i henholdsvis marts og oktober sidste år.    Kun 176 af sagerne - svarende til 40 procent - er afgjort inden for fristen.   Professor i forvaltningsret Carsten Henrichsen fra Københavns Universitet betegner de uændrede forsinkelser og en gennemsnitlig svartid på knap 30 dage som "selvsagt helt utilfredsstillende".   - De stadige forsinkelser må formentlig ses i lyset af de nye regler om ministerbetjening og forhandling af forlig i Folketinget foruden en generelt mere kompliceret offentlighedslov.   - Da denne lov netop også samtidig sætter øget fokus på svartiden, er dette dog ingen undskyldning, men kunne i stedet være en anledning til at sætte nogle mere realistiske svartider i loven, hvis man da ikke vil gå skridtet videre og søge at forenkle lovens betingelser for at opnå aktindsigt, siger Carsten Henrichsen.   Samme avis lavede for tre år siden en lignende undersøgelse af ministeriernes svartider i 936 sager fra 2011-12.    Resultatet dengang var akkurat det samme: Kun 40 procent af sagerne blev afgjort inden for fristen. Dengang var fristen 10 kalenderdage.   Til trods for at Folketinget med den nye offentlighedslov i 2013 ville sætte fokus på svartiderne, er andelen af sager, som ministerierne afgør inden for den frist, altså ikke blevet større i løbet af de forløbne fem år.   DF vil have regeringen til at mindske svartider Det er uacceptabelt, at tre ud af fem aktindsigter først bliver besvaret efter den svarfrist, der er i offentlighedsloven. Det mener Dansk Folkeparti, der nu vil have regeringen til at anvise, hvordan svartiderne kan nedbringes.   - Regeringen må stille sig i spidsen for en proces, hvor der bliver rettet op, og man får styr på de her svartider, siger partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen.   Han peger på, at det særligt er enkelte "tunge" ministerier, der modtager mange anmodninger om aktindsigter, der står for at hæve den gennemsnitlige svartid til omkring fire gange over fristen.   - Det er ikke ligegyldigt, bare fordi det er enkelte ministerier, der stikker ud. For det handler om den frie presses mulighed for at kontrollere magthaverne. Det er ret afgørende, må man bare sige, siger Peter Kofod Poulsen.   - Vi vil rette henvendelse til regeringen netop for at spørge ind til, hvorfor fristerne bliver overskredet. Det er særligt enkelte ministerier, der stikker ud på den her liste. Justitsministeriet og Udlændingeministeriet.    - Der må vi se, hvad man vil gøre for at rette op på det her. Det siger sig selv, at der skal være styr på det her.   Ifølge Peter Kofod Poulsen er der ikke grund til at overveje at differentiere svarfristen eller tilføre flere midler endnu.   - Man skal blive bedre i de her ministerier. Det drejer sig dybest set om pressens mulighed for at få indsigt, der kan være vigtig for den offentlige debat. Det skal der være styr på. Også på justitsministerens ressort og i Udlændingeministeriet.   I dag som for fem år siden trækker 60 procent af ministeriernes svar ud over den frist, loven har som udgangspunkt. De fortsatte forsinkelser på aktindsigter møder også kritik fra SF og Liberal Alliance.   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce