Opsigtsvækkende Hækkerup-udtalelser: Jeg sørgede for Eritrea-mission

Politik

12/12/2014 10:34

Suleman Haider

Udtalelser fra forhenværende justitsminister Karen Hækkerup skaber nu fornyet tvivl om, hvorvidt Justitsministeriet har forbrudt sig mod armslængdeprincippet i sagen om den meget omtalte Eritrea-rapport.

Den 13. august, på dagen hvor det blev annonceret, at Udlændingestyrelsen som følge af en voldsom stigning i antallet af asylansøgere fra Eritrea, ville sende en ”fact-finding-mission” til det afrikanske land, slog justitsminister Karen Hækkerup nemlig fast, at det var hende - og ikke Udlændingestyrelsen – der havde taget initiativ til missionen.

Det skete i et interview med TV 2, som Karen Hækkerup gennemførte fra Færøerne, og som ikke tidligere har været vist:

- Jeg slår bremsen i nu og sørger for, at Udlændingestyrelsen tager af sted til Eritrea og undersøger, om vi kan sende de her mennesker retur, sagde Hækkerup blandt andet.

Undersøgelsen af forholdene i Eritrea blev igangsat, efter at Danmark i løbet af sommermånederne havde oplevet en voldsom stigning i antallet af asylansøgere fra Eritrea. Asylansøgere, der for manges vedkommende havde udsigt til at få tildelt asyl, fordi de foreliggende oplysninger om det afrikanske land pegede på, at fængsel og sågar tortur ventede for hjemvendte flygtninge. Formålet med missionen var at undersøge, om situationen stadig var den samme i det afrikanske land, eller om man i højere grad kunne begynde at sende asylansøgere tilbage.

Og i løbet af interviewet fra den 13. august understreger Karen Hækkerup flere gange, at 
undersøgelsen er igangsat på hendes initiativ:

- Når der pludselig kommer så mange mennesker, som ikke plejer at søge asyl i Danmark, så bliver jeg nødt til at undersøge, hvad der får dem til det – og undersøge: Kan vi sørge for, at de kan komme tilbage igen, hvis de har behov for ikke at få beskyttelse, lyder det blandt andet fra ministeren, som også siger:

- Det er meget mærkeligt, at der fra den ene dag til den anden står så mange mennesker fra Eritrea, men når menneskehandlere på den måde ser ud som om, de har fået øje på os, så vil vi gerne undersøge, om vi har mulighed for at slå bremsen i – og det er det, jeg gør med det initiativ, jeg har taget nu.

Karen Hækkerups udtalelser står i skarp kontrast til nuværende justitsminister Mette Frederiksens gentagne forsikringer om, at det er Udlændingestyrelsen, og ikke ministeriet, der har taget initiativ til undersøgelsen.

Onsdag eftermiddag sagde Mette Frederiksen eksempelvis i Folketingssalen:
- Udlændingestyrelsen informerede i august 2014 justitsministeriet om at styrelsen ikke fandt de tilgængelige baggrundsoplysninger om Eritrea fuldt ud opdaterede. Styrelsen havde derfor besluttet at foretage en fact-finding-mission.

Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen mener, at Karen Hækkerups udtalelser skaber fornyet tvivl om, hvem der reelt tog initiativ til missionen.

- Karen Hækkerup får helt klart udtalt sig på en måde, så det lyder som om, at det er hende der sende ekspeditionen afsted til Eritrea. Og det er jo i hvert fald i modstrid med hvad hun og Mette Frederiksen efterfølgende har sagt. Derudover sender hun et ret tydeligt signal om, at hvis der er mulighed for at sende disse flygtninge tilbage, så er det at foretrække. Det skal man være vældig varsom med som minister. For hun risikerer at lægge pres på de embedsmænd der sendes afsted, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- De her informationer bestyrker behovet for at få undersøgt sagen til bunds. Og Indtil den er undersøgt, så bør rapporten ikke danne grundlag for vurderinger af flygtningenes asylsager. Derfor er min opfordring til udlændingestyrelsen klar: Træk rapporten tilbage.

Også SF's retsordfører Karina Lorentzen undrer sig: 
- Det ser jo mærkeligt ud, at der først er dokumentation for, at Udlændingestyrelsen foretager sig noget i sagen dagen efter den daværende ministers udmelding i pressen om at der skulle sættes ind. Da der ikke er anden dokumentation, må vi jo så interessere os for, om justitsministeriet har noget skriftligt materiale i den henseende, der kan gøre os klogere på arbejdsgangen i det her.

 

 

 

Mest Læste

Annonce