OVERBLIK: Her er regeringens 34 flygtningetiltag

Politik

13/11/2015 15:51

Nick Allentoft

Det bliver sværere at få ophold og få familien til Danmark. Og så tages telte i brug til indkvartering. På grund af Danmarks politik de seneste år får vi færre asylansøgere end vore nabolande, mener statsministeren
Antallet af flygtninge, der søger til Danmark, er historisk højt. Der er således allerede kommet flere asylansøgere til Danmark end hele sidste år, men havde det ikke været for den politik, skiftende regeringer har ført, var der kommet endnu flere.

Flygtninge overblik

Tusinder og atter tusinder af mennesker kommer i øjeblikket til Europa for at flygte fra forfølgelse og krig med drømmen om et liv i tryghed. Debatten raser om, hvad Europa skal gøre, og hvad Danmark selv skal gøre.  Vi samler væsentlige og udvalgte relevante artikler på denne temaside.  

Sådan lyder vurderingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han fredag præsenterer 34 forslag til nye stramninger af udlændingepolitikken.

- Vi lægger op til at stramme adgangen til Danmark, så relativt færre kommer hertil. Vilkår betyder noget. Den realistiske udlændingepolitik, der har været ført i Danmark en årrække, har været med til, at antallet af flygtninge, der er kommet til Danmark de seneste år, har været lavere end i vores nabolande, siger Lars Løkke Rasmussen.   Regeringen vil blandt andet kræve tre års ophold, før flygtninge, der ikke har konventionsstatus, kan få familiesammenføring, ligesom den vil kræve, at asylansøgere selv betaler for deres ophold, hvis de kan.  Regeringen er også klar til at indkvartere flygtninge i telte - dog kun enlige mænd.   - Danmark skal ikke være særskilt attraktivt op mod andre lande at søge asyl i. Men antallet, der kommer hertil, afhænger også af faktorer, der er uden for vores rækkevidde, siger Løkke.   Regeringen har dog foreløbig ingen planer om at indføre grænsekontrol.   - Vi følger situationen time for time og har beredskabet til at indføre grænsekontrol. Men efter at Sverige har haft grænsekontrol i et døgn, er det vores vurdering, at øget grænsekontrol vil føre til stigende asyltal, siger statsministeren.

- Det er vores håb, at vi i de kommende dage kan få lagt sidste hånd på en aftale om finansloven for næste år, og vi så kan optage forhandlinger med partier, der kan se sig selv i det, regeringen har lagt frem.

Tre års ventetid på familiesammenføring og øget magt til politiet

Ifølge regeringens forslag skal flygtninge fra borgerkrige som i Syrien vente i længere tid på at blive genforenet med deres familie, hvis de vælger at søge asyl i Danmark. Forslaget vil ramme flygtninge fra for eksempel borgerkrigen i Syrien, som ikke er individuelt forfulgt og dermed har konventionsstatus. Fremover skal denne gruppe af flygtninge vente ikke ét, men tre år på at få mulighed for familiesammenføring.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forsikrer, at forslaget holder sig inden for menneskeretskonventionen. Og justitsminister Søren Pind (V) oplyser, at det er et spørgsmål, som Justitsministeriet har gransket meget nøje.   - Det er vores overbevisning, og vi står på mål for det, at tre år er holdbart og inden for Den Europæiske Menneskeretskonvention, siger Søren Pind.   Da den tidligere SR-regering indførte et års ventetid på familiesammenføring blev forslaget kritiseret for at være på kant med menneskeretskonventionen.      Udover ventetiden får politiet øget magt. Regeringen vil således fremover give politiet lov til at visitere asylansøgere og ransage medbragt bagage. 

Penge og værdigenstande til at dække udgifter under opholdet skal sikres, er meldingen fra Venstre-regeringen, som fredag fremlagde i alt 34 punkter i et udspil, der skal bremse tilstrømningen til Danmark i den nuværende flygtninge- og migrantkrise i Europa.

- Regeringen foreslår at gøre det muligt for politiet at visitere en asylansøger og ransage 
asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold.

- Regeringen foreslår at gøre det muligt for politiet at beslaglægge sådanne midler til dækning af senere udgifter til asylansøgerens underhold, står der i udspillet.

Der er undtagelser. Kontante penge og værdigenstande, der er "nødvendige til opretholdelse af en beskeden levefod, er undtaget", lyder det i udspillet. 

Desuden er genstande, som har en særlig personlig betydning for asylansøgeren - det kunne være en vielsesring for eksempel - også fritaget for beslaglæggelse. 

Altså medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke konkret findes rimeligt, er meldingen.

Fakta: Her er de 34 tiltag som regeringen vil gennemføre

1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge.

2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse.

3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse.

4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse.

5. Gebyrbetaling.

6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark.

7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler.

8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene.

9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere.

10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning.

11. Tilbagerulning af asylaftalen.

12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere.

13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne med videre.

14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge.

15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge.

16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold.

17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere med videre.

18. Kortere udrejsefrist.

19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter.

20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer.

21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt.

22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte.

23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering.

24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter.

25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre.

26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet.

27. Oprettelse af modtagecentre.

28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning.

29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet med videre.

30. Skærpelse af straffen for tiggeri.

31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift.

32. Lettelse af krav om rum med videre ved boligplacering af flygtninge.

33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge.

34. Styrket integrationsprogram.

Kilde: Statsministeriet.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce