OVERBLIK: Storfiskersag har sendt minister i stormvejr

Politik

04/04/2017 07:16

Nick Allentoft

Esben Lunde Larsen (V) er blevet korrigeret af sit eget ministerium i sag om landets såkaldte kvotekonger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er kommet i stormvejr i en sag om koncentration af fiskekvoter. 

Men hvad handler sagen om kvotekongerne egentlig om? Her kan du få et overblik over problemstillingen:

* I 2007 indføres en ny regulering af fiskeriet i Danmark. Formålet er at sikre bedre udnyttelse af de danske fiskekvoter. Det skal sikre, at fiskerne tjener flere penge.

* Derfor får de blandt andet mulighed for at skyde deres fiskerettigheder ind i en pulje, så andre kan udnytte dem. Der indføres også en kystfiskerordning, der skal tilgodese mindre fiskere.

* 8. september 2015 bringer DR2 en udsendelse kaldet "Kvotekonger og små fisk". I udsendelsen rejses kritik af, at de såkaldte kvotekoncentrationsregler ikke bliver overholdt.

* Efter udsendelsen begynder en politisk debat om emnet. Der bliver stillet en række spørgsmål til den daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

* De såkaldte kvotekoncentrationsregler sætter kort fortalt grænser for, hvor mange fisk en enkelt person kan råde over. Men reglerne kan omgås, fremgår det af ministerens svar til Folketinget.

* Ministeren beder NaturErhvervsstyrelsen se nærmere på reglerne. Efter det, i februar 2016, gik Eva Kjer Hansen af som minister på grund af en anden sag.

* 10. marts 2016 får den nyudnævnte minister, Esben Lunde Larsen, et notat fra NaturErhvervsstyrelsen om sagen. Styrelsen indstiller tre stramninger, den mener kan gennemføres.

* Styrelsen har også overvejet andre forslag, blandt andet en erklæring, hvor fiskerne skriver under på ikke at bryde koncentrationsreglerne. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt, konkluderes det. Det vil besværliggøre handel med fartøjer og kvoter.

* Alligevel bliver Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de andre partier uden for regeringen fortalt, at en tro-og-love-erklæring er det eneste forslag til at stække de storfiskere, der ifølge partierne sidder på en urimeligt stor del af fiskeriet. Det fortæller de til Berlingske 29. marts.

* På et samråd fredag 31. marts formiddag forklarer Esben Lunde Larsen, at der ganske rigtigt var flere forslag, nærmere bestemt 16. Han bekræfter at have kendt til i hvert fald nogle af dem. Men han ville kun viderebringe det bedste løsningsforslag, lyder hans forklaring. Og det var altså tro-og-love-erklæringen.

* Fredag aften lægger Berlingske en artikel ud, der omhandler flere notater, der modsiger ministeren på det punkt.

* Det er det, der lørdag får Socialdemokratiet og DF til at skærpe tonen over for Lunde Larsen.

* 3. april skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en redegørelse om samrådet, at ministeren har udtrykt sig upræcist, ligesom han har haft kendskab til yderligere to forslag, som ikke blev præsenteret for partierne.

- I enkelte tilfælde har ministeren dog udtrykt sig upræcist om, hvorvidt alle tre forslag har været fremført på ordførermødet, skriver ministeriet blandt andet i redegørelsen.

- Set i bakspejlet ville det have været hensigtsmæssigt, hvis punkt to og fire på baggrund af partiernes interesse også var blevet oversendt til partierne bag Fiskeripakken, så de kunne have foretaget deres egen bedømmelse af forslagene her i foråret.

* 4. april undskylder Esben Lunde Larsen over for Folketinget.

- Jeg vil gerne undskylde over for Folketingets partier, at der er forslag til at modvirke kvotekoncentration og kvotekonger udviklet af mit ministerium, som jeg ikke har oversendt til Folketinget, udtaler ministeren.

- Jeg burde have viderebragt disse oplysninger, da det ville have bistået de enkelte partier i deres arbejde med at begrænse kvotekoncentration og kvotekonger. Det beklager jeg, at det ikke er sket.

- Det er mit ansvar som minister, at det ikke er sket. Og det ansvar påtager jeg mig

Kilder: DR, Fiskeritidende.dk, Cover til notat fra NaturErhvervsstyrelsen til Miljø- og Fødevareministeriet 10. marts 2016, spørgsmål til ministeren fra Miljø- og Fødevareudvalget (MOF Alm. del 2014-2015 (2. samling) spørgsmål 148 og 151), Berlingske.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce