Patienter fik underkendt erstatning efter anke men: De kan beholde pengene alligevel

Velfærd

07/12/17 4:42

Nick Allentoft

To patienter får lov til at beholde en erstatning, der siden blev underkendt. Region Syddanmark havde krævet pengene betalt tilbage.

Region kunne ikke kræve erstatning tilbage selvom den blev underkendt efter anke,  fastslår Højesteret torsdag i en principiel dom.

Sagen handler om to patienter, der blev tilkendt erstatning efter at have været udsat for fejlbehandling.

Men pengene blev halvandet år senere krævet tilbagebetalt af Region Syddanmark.

Det skete, da patienterne ville have Ankenævnet for Patienterstatning til at vurdere, om der var grundlag for yderligere erstatning.

I stedet for yderligere erstatning endte Ankenævnet med at slå fast, at der ikke var grundlag for erstatning.

På den baggrund krævede Region Syd pengene tilbage, selv om der var gået halvandet år, siden pengene blev udbetalt.

Sagerne blev siden prøvet i by- og landsret, og her fik regionen medhold.

Men landets højeste retsinstans er kommet frem til et andet resultat.

Retten mener, at patienten havde en "velbegrundet forventning om, at hun havde ret til beløbet, og at dette ikke kunne kræves tilbagebetalt".

Advokat Niels Johansen, der repræsenterer en af de to patienter, mener, at dommen er udtryk for, at "fornuften har sejret".

- Min klient er førtidspensionist, og hun har brugt pengene til at få en hverdag til at fungere. 

- Jeg er ikke sikker på, at hun eller familien kunne skaffe de penge, hvis de skulle af med dem igen. Det ville være en meget træls situation at stå i, siger han.

Kvinden blev tilkendt en erstatning på omkring 230.000 kroner, og den får hun som nævnt lov at beholde.

Regionerne har de senere år skærpet deres praksis på området. De er i stigende grad begyndt at anke afgørelser om patienterstatning og kræve penge betalt tilbage.

Det har vakt harme på Christiansborg, og i november fremsatte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) et forslag til ændring af reglerne om patienterstatning.

- Afgørelsen i Højesteret ligger i god tråd med de ønsker, som regeringen har med den ændring af loven, som behandles i Folketinget lige nu.

- Vi ser for mange eksempler på syge mennesker, som - lang tid efter at de har fået udbetalt en erstatning - bliver stævnet med krav om at betale pengene tilbage.

- Derfor skal vi sikre, at patienter ikke kommer i den samme situation fremadrettet, siger Ellen Trane Nørby i en kommentar til Ritzau.

De nye regler, der endnu ikke er vedtaget, vil betyde, at en erstatning ikke udbetales, før en eventuel klage over afgørelsen er behandlet.

Det foreslås også at forkorte klagefristen.

/ritzau/

Annonce