- Der er mange gode takter i aftalen, siger formand for Bedre Psykiatri, Ebbe Henningsen.

Psykiatriformand: Politikerne har lyttet

Velfærd

29/11/2013 13:00

Freja Eriksen

Landsforeningen Bedre Psykiatri er tilfreds med ny aftale, der skal forbedre forholdene for de psykisk syge.

Forsøg med bæltefri afdelinger, systematisk inddragelse af de pårørende, og teams, der med kort varsel kan rykke ud til psykisk syge, som har svært ved at være alene efter en udskrivelse.

Alle gode initiativer, som vil højne livskvaliteten hos psykisk syge og deres familier, siger landsforeningen Bedre Psykiatri.

- Politikerne har virkelig lyttet til de anbefalinger, som vi er kommet med. Der er mange gode takter i aftalen, siger formand Ebbe Henningsen.

Den nye aftale, som er indgået mellem satspuljepartierne i Folketinget, afsætter godt 400 millioner kroner over de næste fire år. 

Knap 74 millioner skal bruges til forsøg med behandlingsmetoder, for eksempel mindre og afskærmede afdelinger, der skal nedbringe brugen af bælter og anden tvang. 

Europarådets Torturforebyggelseskomité har flere gange kritiseret Danmark for at benytte langvarige bæltefikseringer i et for stort omfang.

Derfor er målet med den nye aftale, at halvere brugen, og dermed lægger politikerne sig tæt op ad de anbefalinger, som et psykiatriudvalg, nedsat af sundhedsminister Astrid Krag (SF), kom med i efteråret.

- Det er meget positivt, at man nu afsætter penge til forsøg med tvangsfri afdelinger. Det har vi længe efterlyst, siger Ebbe Henningsen.

Men skal alle initiativerne i aftalen udføres, er det afsatte beløb langt fra tilstrækkeligt.

Derfor forventer Bedre Psykiatri, at regeringen er parat til at tilføre regionerne flere penge, når den i løbet af foråret offentliggør en samlet handleplan for psykiatrien.

- Vi betragter satspuljeaftalen som begyndelsen på handleplanen. Jeg er fortrøstningsfuld og har en forventning om, at man lader flere penge følge med, siger Ebbe Henningsen.

- /ritzau/

 

Mest Læste

Annonce