Råd for udsatte: Satspulje bør være fattiges finanslov

Velfærd

28/10/15 8:34

Nick Allentoft

Det er fra finansloven og ikke satspuljen, at den store indsats over for socialt udsatte skal komme.
Det er fint, at partierne bag satspuljeforliget med 96 millioner kroner lægger op til en øget indsats over for udsatte unge, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

En stor post af de i alt 607 millioner kroner fra satspuljen skal gå til, at flere kommuner kan indføre den såkaldte Herningmodel. 

Den går ud på, at kommunerne ansætter flere socialrådgivere, der følger udsatte familier nøje. Hermed kan kommunerne nedbringe antallet af dyre og for familierne ofte følelsesmæssigt svære anbringelser uden for hjemmet.   - Det kan jeg jo dårligt være imod. Men vi kan diskutere, om det skal koste så mange penge, og hvad det betyder for andre satspuljeinitiativer.    - Men jeg tror, at det er nogle af de veje, der er nødvendige at gå, for at vi rent faktisk får forebygget og også når nogle borgere, som vi ellers ikke ville nå, siger han.   I Herning har modellen ikke blot ført til færre anbringelser. Den har også på den lidt længere bane trods ansættelsen af flere socialrådgivere medført færre udgifter på grund af færre anbringelser.   Også alle de andre enkeltinitiativer, som satspuljen støtter, herunder blandt andet indsatsen for gravide misbrugere og sårbare unge, er gode hver især, mener Rådet for Socialt Udsatte.    - Men det flytter ikke på det faktum, at vi i Danmark i de her år får flere udsatte. Satspuljen som sådan gør jo ikke en smuk socialpolitik, siger Jann Sjursen.   - Man kan altid diskutere, om en satspulje, der tidligere blev kaldt de fattiges finanslov, stadigvæk er det. Stadigt flere lovbundne udgifter, som kommunerne burde afholde selv, bliver stoppet ind i den.   - Man skal gøre sig klart, at det jo ikke er satspuljen, der sikrer, at vi for alvor får en socialpolitik i Danmark, der retter sig imod udsatte grupper i vores samfund, og der løser problemerne.   - Det er finansloven. Og der lægger regeringen jo altså op til indførelsen af et kontanthjælpsloft og andre store ændringer, der markant forringer grundlaget for mange udsatte borgere.     /ritzau/  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce