Rapport: Der kommer flere og flere illegale indvandrere

Infrastruktur

12/12/17 7:50

Nick Allentoft

I 2016 var der 22.000 illegale indvandrere i Danmark, viser skøn fra Rockwool Fonden. Året før var det 17.500.
De fleste illegale indvandrere, som er blevet sigtet af politiet for at opholde sig eller arbejde ulovligt i Danmark, kommer fra Afghanistan, Syrien og Irak. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som har lavet et skøn over, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

Det skønnes, at der i 2016 opholdt sig omkring 22.000 illegale indvandrere i landet, mens det året før var 17.500 personer. Sidste år kom der altså omkring 4500 flere til Danmark uden tilladelse.

Det fortæller Jan Rose Skaksen, der er forskningschef ved Rockwool Fonden, og som står bag rapporten.

- Vi kan se, at de sigtede kommer fra de store flygtningelande. Gennemsnitsalderen er lige omkring 30 år, og det er i høj grad mænd, siger han.

Illegale indvandrere er ikke en gruppe, man blot kan tælle. For de er ulovligt i Danmark og bliver ikke registreret. Derfor er tallene et estimat, som der er stor usikkerhed om, fortæller forskningschefen.

- Når man vil finde ud af, hvor mange illegale indvandrere der er i Danmark, er det jo i virkeligheden et forsøg på at måle noget, der i sagens natur er næsten umuligt at måle, siger han.

Skønnet er baseret på tre oplysninger. Dels hvor mange mennesker, der er blevet sigtet for at opholde sig eller arbejde ulovligt i Danmark, dels hvor mange gange personerne er blevet sigtet.

Endelig ses på, hvor mange der forlader landet igen. Her regner forskningsenheden med, at halvdelen af personerne forlader Danmark indenfor et år, men at der også kommer nye mennesker til.

I Røde Kors' sundhedsklinik for udokumenterede migranter i København kom der ligeledes flere patienter sidste år - 2659 i 2016 mod 2464 i 2015.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der er kommet flere illegale indvandrere, mener pressechef Klaus Nørskov.

- Man kan ikke ud fra tallene i sundhedsklinikkens årsrapporter udlede, om der er flere eller færre udokumenterede personer i Danmark. 

- Det øgede kendskab til klinikken har højest sandsynligt i sig selv ført til, at flere benytter den, siger han.

Sundhedsklinikken henvender sig primært til illegale indvandrere, men der kommer også andre mennesker for at få hjælp. I 2016 var patienterne primært mænd i alderen 19 til 40 år, som kom fra en lang række lande i Afrika og Asien.

 

FAKTA: 22.000 skønnes at opholde sig ulovligt i Danmark

Der er kommet flere illegale indvandrere til Danmark, viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den skønner, at der befandt sig 22.000 personer uden opholdstilladelse i landet i 2016. Til sammenligning var der knap 18.000 illegale indvandrere i 2015, skønner forskningsenheden. Det er et estimat, som der er stor usikkerhed om, da det ikke er muligt direkte at opgøre antallet.

Det er svært at give et nøjagtigt bud på, hvor mange illegale indvandrere der befinder sig i Danmark. Det skyldes, at det er en gruppe mennesker, som ikke bliver registreret.

Illegale indvandrere er mennesker, som enten arbejder eller opholder sig ulovligt i Danmark, lyder forskningsenhedens definition.

Forskningsenheden kommer frem til sit skøn ved hjælp af en metode, som anvender information om, hvor mange illegale indvandrere der sigtes af politiet - og hvor mange der sigtes to år i træk.

Her er et overblik over, hvor mange illegale indvandrere der skønnes at have opholdt sig i Danmark de seneste år:

* 2008: 12.826 personer.

* 2009: 14.011.

* 2010: 11.415.

* 2011: 11.089.

* 2012: 17.234.

* 2013: 22.840.

* 2014: 16.907.

* 2015: 17.507.

* 2016: 22.054.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

/ritzau/

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce