Søndervig Feriepark er en af de ti steder, der får lov til at bygge mere eller helt nyt.

Regering åbner for mia-investeringer ved kysterne

Infrastruktur

30/10/2015 10:29

Nick Allentoft

10 kommuner får dispensation til at bygge på kysten. Godt 1700 boliger skal give 1.5 mio flere overnatninger til turisterhvervet.

Møn får en Aquapark, Lolland får en Safari Lodge ved Knuthenborg Safaripark og Ringkøbing-Skjern vil opføre Nordeuropas største badeland.

Det ligger fast, efter at regeringen fredag har valgt ti projekter til i alt fire milliarder kroner, som får dispensation til at bygge direkte på kysterne. Målet er at øge turismen og dermed skabe job i nogle af de områder i Danmark, hvor væksten er lav.

Læs reaktioner her

Og de mål vil blive opfyldt, mener erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V):

- Det er 10 projekter, som uden tvivl vil være med til at trække flere turister til de danske kyster og skabe vækst og arbejdspladser lokalt, siger Troels Lund Poulsen.

I alt 38 projekter fra 35 forskellige kommuner har ansøgt om at komme blandt de ti projekter, der får dispensation til at bygge i kystzonen. Blandt dem levede 20 projekter op til kriterierne, og det er halvdelen af dem, som nu har fået deres tilladelse.

Derudover har regeringen vurderet, at yderligere to projekter kan gennemføres inden for de eksisterende regler. Det er en aktivitets og promenadebro i Guldborgsund Kommune og opførelsen af to kyststier i Odsherred Kommune.

Forsøgsordningen med at bygge på kysterne har mødt kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, som mener, at flertallet på Christiansborg tager de første skridt til at ødelægge den unikke danske kystnatur, som hidtil har været uberørt.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen deler dog ikke den bekymring:

- Kommunerne har et meget fint blik for, at naturen er deres største aktiv, men også en forståelse for, at der skal være nogle faciliteter, som kan trække besøgende til. 

- Jeg er ikke i tvivl om, at forsøgsprojekterne vil betyde, at flere vil få glæde af Danmarks smukke strande og kyster, siger Eva Kjer Hansen.

I dag går den såkaldte strandbeskyttelseslinje ved 300 meter, men det bliver der nu dispenseret for i ti tilfælde for at lokke både danske og udenlandske turister til. Flere af projekterne giver mulighed turisterne mulighed for også at overnatte helt ude på kysten.

Og den mulighed vil regeringen gerne udvide derfor lægger regeringen op til, at udpege ekstra 15 projekter på kysterne.

- Forsøgsordningen har vist, at der er en lang række gode kommercielle projekter rundt om i hele Danmark, der vil kunne løfte kyst- og naturturisme. Regeringen vil derfor indføre en ny styrket forsøgsordning, så flere projekter kan blive en realitet. 

- Med Danmarks 7300 kilometer kyststrækning, så er der plads til flere projekter til glæde for alle danskere, siger Eva Kjer Hansen.

Samtidig vil regeringen også udvide ordningen, så det bliver endnu mere attraktivt for investorer at bygge på kysterne.

- Den nye forsøgsordning skal blandt andet sikre, at nye feriecentre kan udlægge sommerhuse, når de bliver etableret. Det er et vækstpotentiale, som den nuværende forsøgsordning ikke har givet mulighed for at indfri. 

- Det præcise indhold af den nye forsøgsordning bliver præsenteret sammen med moderniseringen af planloven, siger Troels Lund Poulsen.

 

Fakta om projekterne Oplysningerne nedenfor, herunder vurdering af besøgstal, omsætning og investeringsniveau er baseret på oplysninger fra ministeriet, som oplyser at informationerne er baseret på kommunernes ansøgningsmateriale.   DE UDVALGTE 10 PROJEKTER Ringkøbing-Skjern Kommune, Søndervig Feriepark: Projektet består af 500 feriehuse, Nordeuropas største badeland, fællesfaciliteter og wellness-faciliteter og vil indebære en investering på ca. 750 mio. kr. – 1 mia. kr. Det forventes endvidere, at projektet vil give en årlig stigning på op mod 620.000 udenlandske overnatninger. Vordingborg Kommune, Aquapark Møn: Projektet er et ferie- og oplevelsescenter bestående af mangfoldige nye oplevelsestilbud baseret på vand, natur/outdoor og industrikulturmiljø samt en ferieboligbebyggelse på op til 500 enheder på den gamle sukkerfabrik. Projektet vil indebære en anlægsinvestering på ca.1,3 mia. kr. Det forventes, at projektet vil tiltrække 13.000 ugegæster til de nye ferieboliger samt 75.000 dagsgæster.   Sønderborg Kommune, Nordals Ferieresort: Projektet består af 2 hoteller, op til 400 ferieboliger, 2 campingpladser, vandoplevelser, marina med 100 bådpladser, butikker og restauranter, stisystemer mm. Beregninger peger på, at Nordals Ferieresort vil kunne tiltrække 560.000 gæster om året, som primært vil komme fra Tyskland. Projektet forventes at indebære en anlægsinvestering på ca. 1,3 mia. kr. til etablering af ferieresortet.   Lolland Kommune, Safari Lodge Knuthenborg: Projektet omfatter etablering af op til 200 tematiserede overnatningsenheder og dertil hørende konference- og spisefaciliteter i tilknytning til Knuthenborg Safaripark lige midt i naturen i simple rammer. Det forventes, at projektet vil have ca. 40-50.000 årlige overnatninger. Stevns Kommune, Besøgscenter v. Stevns Klint: Projektet omfatter etablering af et besøgscenter om Stevns Klint (UNESCO Verdensarv). Endvidere omhandler projektet omlægning af parkeringsplads, etablering af nye faciliteter til formidling, naturlegeplads, stier, nye trapper, styrkelse af udsigtspunkter og landgangsbro. Det forventes, at det ny besøgscenter vil tiltrække op mod 50.000 turister på årsbasis.   Varde Kommune, Blåvand Strandpark: Projektet omfatter wellness faciliteter og 50 luksusferielejligheder, restaurant, småbutikker, klubhuse samt en naturpromenade med oplevelseslommer mellem Blåvand Strandpark og Hvidbjerg Strand. Projektet forventes at skabe en årlig omsætning på ca. 25 mio. kr.   Hjørring Kommune, Løkken Klithotel: Projektet omfatter erstatning af et nedslidt hotel med et nyt hotel med 34 værelser, konferencefaciliteter og restaurant samt 14 satellitværelser, wellness center, plankestier og udsigtsplatform i klitterne; 10 nye badehuse på stranden samt omdannelse af byens vandtårn og redningshus til henholdsvis udsigtstårn og til brug for pop-up arrangementer. Projektet vil have en samlet investering på ca. 25 mio. kr.   Svendborg Kommune, Øhavscenter Christiansminde: Projektet omfatter en ny bygning med plads til undervisning, cafe, ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti, støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport osv. samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet. Det forventes, at projektet på årsbasis vil skabe 10.000 ekstra overnatninger og øge antallet af udenlandske overnatninger og dagturister. Det forventes at give et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner på op til 15 - 17 mio. kr. Det vil være et krav i forsøgstilladelsen, at projektet tilpasses det eksisterende landskab ved, at en planlagt bygning på vandet flyttes ind på land og den offentlige adgang til kysten sikres.   Gribskov Kommune, New Nordic Coast: Projektet omfatter etablering af nyt strandhotel samt strandmole med havbad, en forlængelse og forstærkning af eksisterende havnemoler, bredere sandstrande, anlæg af badebro med flydende sauna samt et aktivitetsområde. Det forventes, at projektet vil tiltrække af 30-40.000 flere gæster om året til området. Det vil være et krav i forsøgstilladelsen, at projektet tilpasses det eksisterende landskab ved, at en planlagt bygning på havet udgår.   Norddjurs Kommune, Strandliv Fjellerup: Projektet omfatter etablering af fire konkrete nedslag og sammenbindende forbindelse her i mellem på Fjellerup Strands 2,5 km kyststrækning. Nedslagene har bl.a. fokus på leg, læring og sport mv. Projektet endelige udformning vil blive til i en designproces. Projektet vil gøre Fjellerup Strand til en endnu mere attraktiv destination for udenlandske og danske turister.   TO YDERLIGERE PROJEKTER KAN GENNEMFØRES INDEN FOR GÆLDENDE REGLER To af projekterne kan gennemføres inden for de gældende regler i Planloven og Naturbeskyttelsesloven.   Guldborgsund Kommune, Marielyst Pier: Projektet omfatter opførelse af en aktivitets- og promenadebro ved Marielyst strand. Broen skal være en fortsættelse af et nyanlagt torv og strandstrøg over stranden og ud i vandet. Broen måler op til 125 meter i længden og op til 12 meter i bredden. Pieren vil kunne have aktiviteter som eksempelvis siddemuligheder, udspring, almindelig badning, kajakrampe, rampe ned i vandet så handikappede kan komme let i vandet og promenade. Det forventes, at projektet vil give en øget omsætning på op mod 20 mio. kr. årligt.   Odsherred Kommune, Vision for to kyststier: Projektet omfatter etablering af to stier, henholdsvis Kyststien fra Dragsholm Slot til Odden Kirke (ca. 40 km) og Fjordpromenaden fra Nykøbing Sj. til Anneberggård (ca. 1,5 km) samt information om ruten og dens steder, forbedring, overgange, bænke og udvikling af toiletfaciliteter og adgang til vand mm. Det forventes, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i realiseringen af projektet.    

Mest Læste

Annonce