Regionsråd vil undgå nye Holst-sager med sladretjeneste

Ledelse

23/11/15 9:23

Nick Allentoft

I Region Syddanmark kan man fra begyndelsen af det nye år indberette forhold, der strider mod reglerne.

Via en særlig, sikret hjemmeside kan du fra det nye år henvende dig, hvis du er bekendt med forhold i Region Syddanmark, der strider mod reglerne.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse, kort efter at det er kommet frem, at regionsrådet har besluttet at politianmelde den tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister Carl Holst (V) for ulovlig brug af regionens midler.

Regionsrådet har bedt revisionsselskabet Deloitte om at drive en whistleblower-ordning, hvor man via computer eller telefon kan indberette forhold, der er af en sådan karakter, at de ikke kan håndteres af for eksempel tillidsmandssystemet og regionens eksisterende samarbejdsorganer. 

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i regionsrådet har diskuteret, om en whistleblower-ordning er en god idé. Men omvendt må vi erkende, at ikke alle sager kan håndteres i de eksisterende systemer, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

- Whistleblower-ordningen sikrer, at der er mulighed for at få fokus på uregelmæssigheder i de situationer, hvor eksempelvis medarbejdere ikke er trygge ved at bruge de nuværende muligheder for at sætte fokus på en væsentlig problemstilling. 

Først og fremmest handler det om at genskabe tilliden efter mange måneders fokus på kritisable forhold i Region Syddanmark. 

- Ordningen kan være med til at skabe tillid til, at forholdene i regionen er kendetegnet af ordentlighed og respekt for de offentlige midler, vi forvalter. Og hvis de ikke er det, så skal det frem i lyset.

Men det kommer til at tage tid, erkender regionsrådsformanden.

- Det bliver et langt sejt træk at genvinde tilliden ude i befolkningen. Og det kommer vi til at arbejde med, siger hun til Ritzau. 

Politianmeldelsen af hendes forgænger kommer, efter at der er skabt tvivl om, hvorvidt Carl Holst ulovligt har benyttet en eller flere embedsmænd i regionen til at hjælpe ham med partipolitisk arbejde op til forårets folketingsvalg.

Ifølge Jyllands-Posten har flere medarbejdere desuden fundet det svært at sige fra, når Carl Holst bad dem om at udføre arbejde, som de ikke skønnede var opgaver for regionen. 

Der er afsat 100.000 kroner til den nye whistleblower-ordning, som vil blive evalueret efter et år.

/ritzau/

Annonce