Rødt flertal giver Troels Lund næse i skattesag

Politik

04/02/2015 09:44

Suleman Haider

Det er forkert, at Troels Lund Poulsen får næse, mener DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

Venstres forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen har fået en næse fra flertallet i underudvalget i Udvalget for Forretningsorden for sin rolle i skattesagen mod Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes ægtemand, Stephen Kinnock.

Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

- Jeg opfatter det som en politisk partsmelding, hvor nogle partier på Christiansborg driver noget folketingspolitik mere end et egentligt sagligt indhold, siger Peter Skaarup.

Det røde flertal giver Troels Lund Poulsen (V) en næse, skønt Skattesagskommissionen konkluderede, at han ikke søgte at ændre eller påvirke Skat Københavns sag mod Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mand, siger Peter Skaarup.

- Nogle politikere mener, at de er klogere end Skattesagskommissionen. De vil give en næse, selv om kommissionen ikke har bevist, at Troels Lund Poulsen var ansvarlig for de ting, der er foregået, siger Peter Skaarup.

Et flertal bestående af Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten giver Troels Lund Poulsen næsen, fordi han brød sin tavshedspligt og gav forkerte oplysninger til Skattesagskommissionen.

Det afviser Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance. De hæfter sig ved, at Skattesagskommissionen frifandt Troels Lund Poulsen for mistanke om at påvirke Skat Københavns sag mod Thorning og ægtemanden samt læk af oplysninger. 

Spørgsmål: Holder blå blok hånden over Troels Lund Poulsen, fordi han kan blive minister i en borgerlig regering?

- Nej. Vi ser fuldstændig klart og objektivt på dette. Hvis Troels Lund Poulsen havde stået bag disse ting, så havde han selvfølgelig også fået kritik fra Folketinget, siger Peter Skaarup og tilføjer:

- Når Skattesagskommissionen ikke klandrer ham, er det useriøst, at politikere alligevel gør det.

FAKTA: Det sagde Skattekommissionen om hovedpersonerne roller

Rød blok har givet Troels Lund Poulsen en næse i et foreløbigt punktum i skattesagen.

Venstres forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen har onsdag fået en næse for sin rolle i skattesagen mod Helle Thorning-Schmidt og hendes ægtemand, Stephen Kinnock.

Her er hvad Skattesagskommissionen konkluderede om de enkelte personer, da den afleverede sin 1700 siders lange beretning i november 2014: 

* Troels Lund Poulsen (V), daværende skatteminister:

Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen stilles til ansvar for at have videregivet rygterne om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til Peter Arnfeldt og to af sine ministersekretærer.

Kommissionen mener dog ikke, at Troels Lund Poulsen har involveret sig i Skat's behandling af sagen eller forsøgt at omgøre Skat's afgørelse.

* Lars Løkke Rasmussen (V), daværende statsminister:

Kommissionen mener ikke, at Lars Løkke Rasmussen har involveret sig i sagen eller videregivet fortrolige oplysninger.

* Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet:

Ifølge Skattesagskommissionen har Peter Loft involveret sig i Skat Københavns behandling på en måde, der strider mod kompetencereglen i skatteforvaltningsloven.

Det påpeges dog, at Loft ikke decideret har overtrådt kompetencereglen, men at han med sin stilling og sine kvalifikationer burde have handlet anderledes, og derfor også har handlet uagtsomt.

Derudover stilles Loft ansvarlig for at have videregivet et rygte om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V), uden at det havde sagligt interesse for sagen.

Kommissionen mener dog ikke, at Peter Loft kan drages til disciplinært ansvar for sine handlinger.

* Peter Arnfeldt, tidligere spindoktor for Troels Lund Poulsen:

Skattekommissionen mener ikke, at Arnfeldt kan stilles til ansvar for at lække oplysninger til BT.

Arnfeldt har efterfølgende fratrådt sin stilling i Skatteministeriet, og derfor kan han ikke pålægges et eventuelt disciplinært ansvar.

* Erling Andersen, tidligere direktør hos Skat København:

Ligesom Peter Loft mener kommissionen, at Erling Andersen uberettiget har videregivet rygter om Stephen Kinnocks seksuelle orientering.

Kommissionen finder ikke grundlag for at pålægge Andersen et disciplinært ansvar, men påpeger det kritisable i, at han har videregivet oplysningerne til Peter Loft.

FAKTA: Det betyder en politisk næse

Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen har fået en næse af rød blok for sin rolle i Thornings skattesag.

Et politisk flertal bestående af Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten har onsdag givet tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) en næse i forbindelse med Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mands skattesag.

* En næse er den populære betegnelse for kritik af en politikers handlinger.

* En politiker, en embedsmand eller en myndighed kan for eksempel få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.

* Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Derimod kan et flertal i Folketinget tvinge en minister til at gå af ved at udtrykke et mistillidsvotum.

* Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) fik tildelt en lang række næser. Størstedelen på grund af fodnotepolitikken, hvor et flertal i Folketinget pålagde ham at tage forbehold i Nato-samarbejdet. 

Det brød Uffe Ellemann-Jensen sig mildest talt ikke om, og han valgte at kalde sine næser for "hædersnæser".

Kilde: Kaare R. Skou, Dansk Politik A-Å.

 

Mest Læste

Annonce