S plan for lighed blandt børn med forældrepålæg

S vil tvinge belastede børn i daginstitution

Politik

16/09/2014 11:05

Suleman Haider

Belastede børn skal tvinges i børnehave, mener Socialdemokraterne, der vil forhindre, at børnene bliver tabt.

Socialdemokraterne lægger nu op til at ramme belastede familier på pengepungen, hvis de ikke sender deres børn i daginstitution.

Det fremgår af et politisk oplæg om negativ social arv ved navn "Alle skal med", som partiet skal vedtage på weekendens kongres i Aalborg, skriver Politiken.

Udspillet rummer en stribe initiativer, der skal modvirke, at børn bliver tabt i parallelsamfund. Et af de mere kontroversielle lyder, at brugen af det såkaldte forældrepålæg udvides.

I dag kan en kommune inddrage børnepengene til forældre, hvis børnene eksempelvis pjækker fra skole eller begår gentagen kriminalitet. 

Men ifølge en af partiets næstformænd, udviklingsminister Mogens Jensen, der har været pennefører på udspillet, er der behov for at gå skridtet videre.

- Vi lægger an til at styrke forældrene på flere planer med blandt andet kurser. Men det handler også om at have myndigheden til direkte at kunne pålægge forældrene at gøre noget for at sikre, at deres barn får en ordentlig opvækst, siger Mogens Jensen til Politiken.

På spørgsmålet, om man ikke er meget langt inde i det enkelte hjem, hvis man reelt vil tvinge forældre til at sende deres barn i daginstitution, svarer næstformanden: 

- Ikke hvis det er ud fra en grundig vurdering af, at det enkelte barn kommer til at lide last ved, at der ikke gøres noget. Så er det rimeligt, at man kan pålægge forældrene at sende barnet i institution.

Mogens Jensen understreger, at pålægget kun er et blandt en stribe redskaber - og at det skal gives efter en individuel vurdering.

Forældrepålæg bliver i dag brugt sparsom af socialrådgiverne. En Rambøll-rapport har vist, at kun 26 kommuner har gjort brug af muligheden for at stoppe udbetalingen af børnepenge.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, ser flere positive elementer i udspillet som helhed. Men en udvidelse af forældrepålægget er "et rigtig ærgerligt forslag".

- Vejen til at få et godt forløb er altså ikke, at man har vredet armen rundt på mor og far. Det er, at mor og far samarbejder positivt, fordi de kan se, at det er en livskvalitet for deres børn at komme der. Det mål opnår man ikke ved at true på pengepungen, siger hun til avisen.

FAKTA: Socialdemokraternes plan for lighed blandt børn I et nyt forslag til et arbejdsprogram kommer partiet med nye forslag til bekæmpelse af negativ social arv.

Socialdemokraterne har offentliggjort et forslag til en nyt arbejdsprogram, som skal mindske den negative social arv i samfund.

Forslaget behandles på partiets kongres, som finder sted i den kommende weekend, og her kan du se de forslag, der vedrører børn:

* Forældreforberedelse i familiegrupper, som er kendt fra Holstebro og Leksand i Sverige, skal udbredes til hele Danmark.

* Sundhedsplejerskeordningen skal styrkes med fokus på de der har særlige behov.

* Lokale daginstitutioner skal knyttes tæt til forløbet med familiegrupperne som en del af en opsøgende indsats for at få flere børn i dagtilbud.

* Familiementorordninger, hvor unge usikre forældrepar uden stærkt netværk tilknyttes en frivillig mentorfamilie.

* Alle børn i familier uden bøger på reolen får tilbudt et forløb med bogpakker.

* En mere opsøgende indsats fra kommunerne skal få små børn fra ressourcesvage hjem i dagtilbud.

* Muligheden for at udvide og specificere forældrepålægget, så det kan bruges til, at få børn fra udsatte hjem i vuggestue eller andet dagtilbud skal undersøges.

* Dagplejepædagogerne skal have tid til reel pædagogisk sparring med dagplejerne, og dagplejepædagogerne kan støtte dagplejerne i sager, hvor et barn mistrives.

* Et uddannelsesløft af dagplejere, så flere dagplejere får de pædagogiske forudsætninger for at arbejde med udsatte børn.

* Muligheden for, at private pasningstilbud, der modtager offentligt tilskud, underlægges samme krav om pædagogiske læreplaner og supervision som dagplejen, skal undersøges.

* En minimumandel af uddannet personale i daginstitutionerne i den femtedel af daginstitutionerne, der løfter flest børn med en svag familiebaggrund, så mindst halvdelen af medarbejderne her har en pædagogisk uddannelse.

 

 

Mest Læste

Annonce