Se de 80.000 regionalt ansatte der rammes af lockout

Velfærd

13/3/18 8:27

Freja Eriksen

Op mod 80.000 regionsansatte er mandag blevet udpeget af Danske Regioner til en eventuel lockout.

Danske Regioner har mandag meldt ud, at op mod 80.000 regionalt ansatte vil blive ramt af en lockout, hvis forhandlingerne om en ny overenskomst ikke når i mål, og det ender med en konflikt med arbejdstagerne.

Lockouten, som kan træde i kraft fra 10. april, vil ramme stort set lige bredt i alle regioner, forklarer regionernes chefforhandler, Anders Kühnau.

Undtaget fra en lockout er dog områder under psykiatrien, akutlægebilerne, abortsamrådssekretariaterne og såkaldte palliative teams, som yder hjælp til uhelbredeligt syge, hvis helbredende behandling er indstillet.

Der vil også blive udført livsvigtige operationer og anden akut behandling som fødsler og kræftbehandling under en lockout.

Her kan du se, hvilke arbejdspladser, som vil blive berørt af en eventuel lockout:

Region Hovedstaden:

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Undtaget er vaskeriet FM Vaskeri - Centralvaskeriet.
 • Herlev og Gentofte Hospital på nær byggeorganisationen "Ny Herlev Hospital".
 • Rigshospitalet. Her er Børneriget, Neurohuset i Glostrup, Generalplanen i nordfløjen, Sterilcentralen-byggeri og en hjælpeordning for respiratorbrugere undtaget.
 • Regionshuset, undtagen regionslageret, visse planlægnings- og byggefunktioner, enheder for infrastruktur, drift, support, medico, billeddiagnostik, laboratorie, dialyse og visse it- og telefonifunktioner. 

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Region Sjælland:

 • Holbæk Sygehus, undtagen SP-enheden, medarbejdere tilknyttet Abortsamrådssekretariatet og receptionen.
 • Sjællands Universitetshospital med undtagelse af USK - Byggeorganisationen i Køge og receptionen.
 • Følgende afdelinger på Sjællands Universitetshospital: kirurgisk, billeddiagnostisk, reumatologisk, kardiologisk og klinisk biokemisk afdeling samt driftsafdelingen. 
 • Regionshuset, undtagen en række it-, service-, køkken- og vaskerifunktioner samt socialområdet. 

Region Syddanmark:

 • Odense Universitetshospital (OUH).
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg undtagen MOK - fælles forskningsenhed for molekylær diagnostik og klinisk forskning.
 • Friklinikken Grindsted undtagen klinisk funktion.
 • Sygehus Lillebælt i Middelfart.
 • Syddanske Vaskerier i Odense.
 • Regionshuset, undtagen projektorganisationen og medarbejdere i bygningsafdelingen for nyt OUH. 

Også undtaget er AMK Vagtcentral, Tandlægevagten Syd- og Sønderjylland og Tandlægevagten Fyn samt kvalitets- og forskningsenheder.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Region Midtjylland:

 • Hospitalsenheden Vest undtagen DNV - Projektsekretariatet samt bygningskonstruktører og stabsfunktion i driftsafdelingen.
 • Hospitalsenhed Midt på nær Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og projektafdelingen.
 • Regionshospitalet Horsens. Undtagelserne her er Livsstilscenteret Brædstrup og visse tekniske funktioner i teknisk afdeling og bygge- og anlægsafdelingen. 
 • Regionshospitalet Randers.
 • Aarhus Universitetshospital, undtagen Dansk Center for Partikelterapi og en række funktioner i teknisk afdeling beskæftiget med blandt andet sikring, telefoni og bygningsdrift. 
 • Regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro. Dette gælder dog ikke for hospitalsapoteket, patientkontoret og visse funktioner i forbindelse med indkøb, medicoteknik, service og it. 

Region Nordjylland:

 • Regionshospital Nordjylland undtagen neuroenhed Nord i Brønderslev og Frederikshavn.
 • Aalborg Universitetshospital.
 • Regionshuset undtagen Nyt Universitetshospital i Gistrup, visse funktioner inden for administration, centrallager, patientvejledning, byggeadministration og hospice. 

Kilder: Regionernes Lønnings- og Takstnævn.