Udflytning kan give længere ventetid for voldsofre

Ledelse

06/2/16 1:32

Nick Allentoft

Erstatningsnævnet er plaget af længere sagsbehandlingstider. Udflytning til Viborg kan få negativ virkning.

Ofre for vold og andre forbrydelser kan risikere at skulle vente i længere tid på erstatning, fordi regeringen har besluttet at flytte Civilstyrelsen til Viborg.

Det fremgår af oplysninger fra Erstatningsnævnet, som hører under Civilstyrelsen, til Folketingets retsudvalg.

Her har Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti spurgt, hvor længe Erstatningsnævnet er om at behandle ansøgningerne, og om justitsminister Søren Pind (V) finder ventetiderne tilfredsstillende.

Det går ikke så godt. "Utilfredsstillende," er det ord, som ministeren bruger om situationen. 

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

Allerede sidste år oplyste nævnet, at en manglende produktivitetsfremgang i 2014 var "klart utilfredsstillende."

Nu viser det sig, at ventetiden er øget. Gennemsnitligt gik der sidste år 112 dage med at få afgjort en ansøgning om erstatning. I de foregående år lå ventetiden mellem 71 og 92 dage.

Ganske vist har Civilstyrelsen tilført "betydelige personalemæssige ressourcer" til Erstatningsnævnets sekretariat, men en gunstig effekt har endnu ikke vist sig, fremgår det af nævnets bidrag til justitsministerens svar til Peter Skaarup.

Stor udskiftning i personalet og et nyt elektronisk journalsystem har taget tid. Desuden vil udflytningen fra København til Viborg i 2017 få en negativ virkning, fremgår det:

"Hertil kommer den effekt, som regeringens beslutning om at udflytte Civilstyrelsen, herunder Erstatningsnævnets sekretariat, til Viborg har haft og må forventes at få i relation til bl.a. fastholdelse af medarbejdere, motivation og kompetencer. Erstatningsnævnet vil dog selvsagt arbejde målrettet på, at udflytningen forløber på den bedst mulige måde."

Denne oplysning forholder Søren Pind sig til ved at skrive, at "Civilstyrelsen i udflytningsperioden vil arbejde målrettet på, at udflytningen vil få så lille en effekt på sagsbehandlingstiden som muligt."

I sommer kaldte den daværende formand for nævnet ventetiderne for frustrerende.

- På sekretariatet knokler medarbejderne virkelig, sagde landsdommer Michael Lerche til Ritzau. Han er nu blevet afløst på posten af landsdommer Sanne Kolmos.

Nævnet afgjorde i 2014 omkring 4600 sager. Godt 60 procent fik ja. I alt blev der udbetalt 141 millioner kroner til ofre for forbrydelser.

/ritzau/

Annonce