Udvalg: Sådan skaber vi levedygtige landområder

Bæredygtighed

09/04/2018 12:00

Simon Bülow

Et udvalg nedsat af regeringen har set på, hvordan man kan skabe levedygtige landsbyer.
Danskerne er i stor stil flyttet fra landet til byerne de senere år.   Det har gjort ondt på mange landsbyer, der er blevet affolket og står tilbage med tomme og forfaldne huse.   Men nu skal der gøres noget for at vende udviklingen.   Det mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).   Han nedsatte sidste sommer et udvalg, som skal se på, hvordan man fremmer levedygtige landsbyer.   Mandag formiddag modtager ministeren 17 anbefalinger fra udvalget. Og der er noget at tage fat på, lyder det fra Brian Mikkelsen.   - Der er landsbyer, som har kolossale udfordringer, som vi skal hjælpe dem med, så det bliver attraktivt at bo alle steder i Danmark, siger han.   Anbefalingerne går blandt andet på at tilføre flere midler til landsbyfornyelse og give tilskud til nedrivning af forfaldne boliger gennem boligjobordningen.   Sidstnævnte er ministeren tilhænger af.   - Det synes jeg lyder fornuftigt, og det vil være noget, som jeg vil arbejde videre med, siger han.   Men det handler ikke kun om at få fjernet de faldefærdige bygninger på landet.   Der skal ifølge ministeren også drejes på nogle knapper, så det bliver mere attraktivt at drive virksomhed på landet.   En forudsætning for det er blandt andet hurtigere internet, og det er højt prioriteret, påpeger ministeren.   - Jeg synes, der er et væld af muligheder i landsbyerne. Med ny teknologi og digitaliseringen er det ikke så afgørende, hvor man bor, siger Brian Mikkelsen.   Landsbylivet kan også blive mere attraktivt, hvis man kan tage en ungdomsuddannelse tæt på, siger han.   - Det handler også om uddannelsesinstitutioner, specielt ungdomsuddannelser. Der har regeringen foreslået nogle satellitter, så vi kommer tættere på borgerne også i landsbyerne, siger erhvervsministeren.   - Så jeg er helt sikker på, at landsbyerne står foran en gylden fremtid. Det bliver muligt at bo og arbejde derude og samtidig have børn, der kan tage en ungdomsuddannelse, siger han.   Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, har selv deltaget i udvalgsarbejdet.   Han håber, at regeringen vil gå videre med anbefalingerne om eksempelvis at styrke puljen til landsbyfornyelse og udvide boligjobordningen til at omfatte nedrivning af boliger i landzone.   - Hvis regeringen kan levere på de her parametre, så tegner der sig klart en lysere fremtid for landsbyerne, siger han.   Det anbefaler udvalget   I sommeren 2017 nedsatte regeringen Udvalget for levedygtige landsbyer.   Det skete som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om "Danmark i bedre balance" og modernisering af planloven.   Udvalget består blandt andre af repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd, Kommunernes Landsforening, DGI og De Samvirkende Købmænd.   Udvalget kommer med i alt 17 anbefalinger til regeringen om, hvordan man skaber levedygtige landsbyer. Her følger et udpluk af dem.
  • Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 2019 til minimum 330 millioner kroner årligt i en 10-årig periode.
  • Regeringen udvider boligjobordningen til også at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger i landzone.
  • Stat og kommuner arbejder for en planlægning af den kollektive trafik, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne.
  • Staten arbejder for fortsat at sikre mobildækning og udrulle bredbånd i landområder.
  • Kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling skal i særlig grad have fokus på landsbyernes faciliteter og potentialer.
  • I planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.
  Kilde: Udvalgets afrapportering til regeringen, april 2018.   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce