Krige vindes af mellemledere - ikke af generaler

Ledelse

08/12/2016 10:00

Teglkamp & Co

"Krigen vindes af delingsførerne ikke af generalerne" var et af mange budskaber fra oberst og dronningens ceremonimester Kim Kristensen på en lederkonference for nylig.

Selvfølgelig er der forskel på den militær og den civile verden. I den militære dør mennesker af dårlige ledelsesbeslutninger. Men det er min erfaring som tidligere ansat i Forsvaret, at budskabet fra den militære verden er overførbart til den civile verden. 

Læs mere fra Teglkamp & Co

Susanne Teglkamp fra konsulentbureauet Teglkamp & Co blogger om ledelse og lederskab. Læs mere om Teglkamp og flere indlæg her.

Den øverste ledelse er fuldstændig afhængig af at have nogle dygtige selvstændige mellemledere. Men alt for ofte glemmes mellemlederne, når de store planer og forandringer skal føres ud i livet.

Pas på mellemlederne!

Mellemlederne er sammen med medarbejderne jeres vigtigste ressource. Det er dem, der på det praktiske plan skal implementere de store beslutninger sammen med medarbejderne. Støt mellemlederne undervejs i processen, vær der for dem!

Informer mellemlederne

Informer mellemlederne så meget og så konkret som muligt. De har brug for alt den informa-tion de kan få, så de kan håndtere medarbejdernes mange spørgsmål på fornuftig vis. Medarbejderne mister respekten for mellemlederne, hvis ikke de har svar på noget som helst.

Involver mellemlederne

Inddrag mellemlederne i at konkretisere de overordnede beslutninger. Det er vigtigt, at mellemlederne føler ejerskab til opgaven, dels fordi mellemlederne ved hvor udfordringerne ligger i udmøntningen af beslutningerne og skal få det til at virke i praksis og dels fordi, det er mellemlederne, der står over for medarbejderne og skal præsentere opgaven og skabe følgeskab.

Lyt til mellemlederne

Afvis ikke mellemledernes bekymringer og indvendinger, men lyt til dem. Der kan ligge mange vigtige informationer til jer, der går, at man undgår de værste faldgruber og miner i imple-menteringen af jeres beslutninger. Lad være med at bagatellisere mellemledernes indvendinger. Spørg ind til dem og forsøg at forstå deres bekymringer. Der kan ligge noget andet og dybere bagved.

Giv mellemlederne råderum

Det er vigtigt at mellemlederne ikke er bundet på hænder og fødder og skal tilbage og spørge om lov, hver gang der sker noget uventet. Jo klarere man kommunikerer, hvorfor, hvad der er formålet og målet med den ledelsesopgave, mellemlederen har ansvaret for at udføre, desto større råderum kan man give.

Klæd mellemlederne på

Det er en udsat position at være mellemleder. Mellemlederen befinder sig i et krydspres mellem ledelseslaget ovenover og medarbejderne. Det er mellemlederne, der skal stå på mål over for medarbejderne i udmøntningen af de overordnede ledelsesbeslutninger, som de måske ikke selv ved så meget om og selv er usikre på konsekvenserne af. Klæd mellemlederne på gennem uddannelse, løbende information og sparring.

Mest Læste

Annonce