Ny kompetenceudvikling styrker erhvervsskolers undervisning

Uddannelse

08/11/2018

Anne Mygind Brodersen

Ny efteruddannelse styrker læreprocesser på erhvervsuddannelser

Kvaliteten af undervisningen på landets erhvervsskoler er et element i Regeringens udspil for erhvervsuddannelserne fra september 2018: ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”.

Som bidrag til den styrkede kvalitet får erhvervsskolelærere nu med nyt koncept - ’Den faciliterende Underviser’ - redskaber til at facilitere elevernes læreprocesser i samarbejde med deres kolleger.

Flere gennem erhvervsuddannelse via bedre undervisning

Regeringen har sat mål for, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Men det er ikke gjort ved det. Så mange som muligt af de unge skal også gennemføre uddannelsen og gøre brug af den på det danske arbejdsmarked.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Her spiller erhvervsuddannelsernes kvalitet ind. I regeringens pressemeddelelse om udspillet lyder det:

”Regeringen vil styrke kvaliteten og ungemiljøet i erhvervsuddannelserne. Mange erhvervsskoler er allerede godt med, men med initiativerne vil regeringen blandt andet arbejde for, at alle elever, når de møder ind første dag på en erhvervsuddannelse, oplever, at erhvervsskolen både tilbyder undervisning med solid faglighed, et attraktivt ungemiljø og mulighed for fordybelse og afklaring.”

Specifikt tilpasset undervisning øger kvaliteten og motivationen

Et løft i skolernes pædagogik er vigtig indsats for at styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet. Social- og sundhedsskole, konsulentvirksomhed og professionshøjskole har derfor i samarbejde udviklet et nyt kompetenceudviklingsforløb ”Den faciliterende Underviser”, som giver undervisere på erhvervsskoler redskaber til at træde ind i en faciliterende underviserrolle.

Formålet er at styrke elevernes læring og motivation.

For at sikre metodernes forankring i undervisernes hverdag har forløbet vægt på deltagelse af skolens ledere.

”Hvis jeg havde en hale, ville jeg logre”

To hold undervisere fra SOPU København og Nordsjælland har gennemført det nye forløb, og udbyttet er mærkbart. Deltagerne fortæller, at forløbet har givet meget inspiration og konkrete redskaber til brug i undervisningen:

”Forløbet giver rigtig meget mening, det giver et fælles sprog mellem SOPU’s undervisere, også på tværs af adresserne – det er det, vi har manglet.”, 

”Jeg er gladere og bedre til at passe mit arbejde, for jeg føler, jeg har mere fylde og pondus i mit arbejde i værkstedet. Hvis jeg havde en hale, ville jeg logre.” Sådan lyder to af deltagernes evalueringer.

Facilitering er et godt redskab i bestemte undervisningssituationer

Kompetenceudvikling til facilitering af læreprocesser er relevant i situationer, hvor underviserrollen er mere igangsættende, vejledende og støttende end baseret på ekspertoplæg.

Det nye kompetenceudviklingsmodulet veksler mellem teori og faciliteringsøvelser

For at forankre de faciliterende metoder teoretisk er modulet bygget op som en vekselvirkning mellem oplæg om fx læringsteori og didaktik og proces-dele med faciliteringsøvelser og indblik i dette felt.

Som en del af forløbet arbejder deltagerne med at træne faciliteringsteknikker i praksis både på selve undervisningsdagene med hinanden og undervejs på deres skole.

Deltagernes erfaringer fra afprøvningerne bliver i undervisningen på modulet brugt til fælles teoretisk refleksion og videre udvikling af undervisningen på erhvervsskolen.

Forløbet er tilrettelagt inden for rammerne af Pædagogisk diplomuddannelse i et samarbejde mellem SOPU København og Nordsjælland, Go´ Proces og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Forløbet af støttet af FUSA (Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser).

Mest Læste

Annonce