”Godt liv – Hver dag” hverdagsrehabilitering i Faxe Kommune

I snart et år har Center for Sundhed og Pleje i Faxe Kommune arbejdet med hverdagsrehabilitering i plejeområdet Faxe Midt.

På baggrund af de gode resultater og positive tilbagemeldinger fra borgere, der har modtaget rehabiliterende støtte og fra de medarbejdere, der har arbejdet med den nye arbejdsmetode, har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at udbrede denne arbejdsform fra januar 2013, hvilket betyder at der fra det tidspunkt arbejdes ud fra det rehabiliterende tankesæt på hele plejeområdet.

Formålet med hverdagsrehabilitering er, at borgeren tildeles rehabiliterende ydelser i form at træning af daglige gøremål i hjemmet.

For at sikre motivation er det borgeren selv i samarbejde med terapeuten eller hjælperen, der sætter målet for sin træning. Det er altafgørende for træningen, at borgeren selv formulerer sine ønsker for målet med træningen.

Hverdagsrehabilitering betyder for medarbejderne at de nu skal ”arbejde med hænderne på ryggen”. Dette indebærer at medarbejderne i stedet for at udføre de daglige aktiviteter for borgeren, skal hjælpe og understøtte det borgeren selv kan.

Gennem den nye arbejdsmetode skal der sikres en øget livskvalitet for borgerne. Dette søges sikret ved at borgerne kommer til at opleve en større mestring af eget liv i længere tid. Arbejdsmetoden vil endvidere også have betydning for medarbejderne trivsel og dermed være medvirkende til et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Alle medarbejdere på plejeområdet har været på kursus arrangeret af SOSU-Sjælland og Type2dialog, som er førende i projekter i de danske kommuner inden for hverdagsrehabilitering.

Faxe Kommune på DenOffentlige.dk Faxe Kommune
Aktivitet: Artikler: 11 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer