Bedre tildeling af hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne

08/01/2013 14:39

Administrator

Styrket samarbejde mellem visitator, terapeut og hjemmeplejen sammen med et øget fokus på hjælpemidler gør ældre borgere mere selvhjulpne. Det viser et forsøg i tre kommuner.

Et forsøgsprojekt i hjemmeplejen i tre kommuner har undersøgt, om ændring af eksisterende arbejdsgange gennem et øget samarbejde mellem visitator, trænende terapeut og hjemmepleje med øget fokus på en mere bred inddragelse af hjælpemidler kan gøre borgeren helt eller delvis selvhjulpen og dermed bidrage til øget livskvalitet og et mindre behov for hjemmehjælp.

Sammen med andre tiltag, der gennemføres i de tre kommuner, har forsøget bidraget til en erkendelse af, at der skal tænkes mere i hjælpemidler og træning i hjemmeplejen. Med forsøget blandt ca. 100 borgere tegner der sig et overordnet billede af, at borgerne ser en fordel i at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne eller i højere grad at kunne deltage i en given aktivitet ved hjælp af hjælpemidlerne. Samtidig oplever medarbejderne i hjemmeplejen, at de nye hjælpemidler gør deres arbejde fysisk lettere.

Evalueringen af forsøget peger på, at det særligt er borgere, der får mindst hjælp, der kan have størst gavn af tilgangen, og hvor der er størst mulighed for at frigøre tid i hjemmeplejen. Evalueringen viser, at hvis forsøget udbredes nationalt vil der kunne frigøres omkring 1.200 årsværk årligt, og at den øgede tildeling af hjælpemidler tjener sig selv ind på under et år.

Socialstyrelsen har med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi gennemført forsøgsprojektet sammen med Aarhus, Randers og Favrskov kommuner.

Læs mere om projektet og dets evaluering

Mest Læste

Annonce