Direktøren og hans fagchefer — en post-kommunalreformsk udviklingshistorie

25/5/12 10:00

Administrator

I 2007 blev tre kommuner lagt sammen til en ganske stor, ny kommune – Højborg Kommune* Ved dannelsen af den nye organisation skabte man en femmands direktion med en ordførende direktør og fire “menige” direktører. Til hver af direktørerne refererer et varierende antal fagchefer. Historien handler om direktør Per Brymholt, som fik tre fagchefer inden for sit område.

I den første hektiske tid efter kommunesammenlægningen havde både Brymholt og hans fagchefer rigeligt meget at gøre med at få fusionen på plads – der var meget, som sammenlægningsudvalget ikke havde taget højde for.

I den lidt kaotiske hverdag skete det ikke uventet, at der opstod misforståelser mellem dem; der gik af og til kludder i kommunikationen, og et par gange var man på kanten af konflikt.
Da der efterhånden var faldet nogenlunde ro over feltet besluttede direktøren – med fagchefernes accept – at der skulle investeres i teamudvikling, så de fire tilsammen kunne blive en velfungerende ledelsesgruppe.

Processen blev, at en ekstern konsulent – en “teamcoach” – først fulgte gruppens møder i en periode, og derefter tilrettelagde et to-dages teambuilding-internat.

Forløbet blev en succes, bl.a. var alle fire meget glade for at have lært hinanden at kende som “hele mennesker” og ikke kun som rolleaktører. Faktisk svingede de utroligt godt sammen under kurset, og blev klar over hvor meget, de egentlig havde tilfælles m.h.t. både fritidsinteresser og karrierebaggrund.

De traf nogle velovervejede beslutninger om, hvordan de fremover kunne sikre optimal indbyrdes kommunikation og et godt samarbejde.
Per Brymholt forpligtede sig for sin del til at sætte sig så godt ind i den enkelte fagchefs område, at han fremover kunne være en kvalificeret sparringpartner.

I starten var der også enighed om at holde ret hyppige møder og sørge for god tid til at gå sagerne ordentligt igennem og skabe nogle fælles holdninger.

Gradvist begyndte møderne imidlertid at gå mere og mere trægt. Undertiden måtte de afbrydes, inden man var igennem dagsordenen.
Det, der trak tiden ud, var nogle langvarige diskussioner, der opstod, når Per Brymholt og en eller flere fagchefer havde meget forskellige syn på en konkret sag.

Man diskuterede og diskuterede i håb om at kunne findes fælles holdninger. Men det var, som om der ikke var nogen, der med selv de bedste argumenter kunne overbevise den anden.

Brymholt følte efterhånden diskussionerne mere og mere pinagtige, men han veg tilbage fra at bruge sin formelle beslutningskompetence, fordi han havde på for-nemmelsen, at den fagchef, hvis sag var til diskussion, kunne have svært ved at acceptere det — og måske oven i købet ville opleve det som utidig indgriben i hans ressort og føle sig desavoueret.

Efterånden begyndte flere og flere møder at blive aflyst eller udskudt. Til sidst var det sådan, at hver stort set passede sit og kun informerede om det formelt mest nødvendige.
Brymholt følte sig presset ind i en form for “laissez-faire” ledelse; det havde han det dårligt med, men han følte sig magtesløs.

Udfrielsen kom på en lidt brutal måde: Nogle år efter kommunalreformen besluttede Højborg Kommune at reducere direktionen fra fem til tre.

Brymholt fik et meget favorabelt tilbagetrækningstilbud, som han tog imod med glæde og lettelse.

Brymholts fagchefer blev nu underlagt andre direktører, og for de fleste af dem blev det et helt nyt liv.

Som en af dem sagde: “Min nye direktør er klar i mælet – hun sætter nogle udfordrende mål op, vi forhandler tidsrammer og succeskriterier, og så er det ellers mig, der kører med klatten. Men jeg ved, at hun er der, hvis der opstår et problem undervejs.”

Morale: Brymholt og hans fagchefer er alle i stand til at håndtere samme grad af kompleksitet (niveau 4).

Derfor fungerer de fint sammen, når de mødes på lige fod (teambuilding kurset). Men når en af dem skal være chef for de andre, er der ikke den “dygtighedsafstand”, som kunne sætte Brymholt i stand til at lede ved hjælp af “det bedre arguments tvangløse tvang.”
Den citerede fagchef referer nu til en direktør, der kan håndtere niveau 5.

* Alle navne er opdigtede af diskretionshensyn.

Denne tekst må frit kopieres til brug for undervisning og diskussion, på betingelse af at indholdet ikke ændres og at navnet ”Capability” og internetadressen www.capability.dk bevares som kilde. Derimod må indholdet ikke sælges eller gøres til genstand for anden kommerciel udnyttelse
En PDF-version kan gratis rekvireres ved henvendelse til: [email protected] eller [email protected].

© 2012 Niels Busch-Jensen

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce