Embedsmænd på byrdejagt

31/05/2011 16:54

Administrator

”Det her giver ingen mening!” Det er en hyppig følelse hos danske virksomheder, når de skal beskrive deres oplevelse af det offentliges regler og kontrol. Blanketter og indberetninger skal udfyldes, skifte hænder, udfyldes igen, repeteres til en anden myndighed – alt i alt en tidskrævende administrativ spiral. At krav fra det offentlige tager tid er sådan set i orden set med virksomhederne øjne. Det er når kravene synes uforståelige og urimelige, at de bliver oplevet som en byrde.

"Vi forsøger jo bare at være effektive og tjene flere penge. Og så mangler vi lidt, at det offentlige system tænker "hvor er det kanon". Det mangler vi."

Virksomhed, industri og handel

I samarbejde med Mindlab satte tre ministerier derfor fokus på, hvordan dansk erhvervsliv oplever den offentlige administration. Embedsmænd fra ministerierne drog ud i felten sammen med MindLab og var med til at observere og interviewe danske virksomheder om deres oplevelse af administrative byrder.

"Irritationsbyrder ville ikke have været på dagsordenen i ministerierne og i de faglige organisationer, hvis ikke det havde været for byrdejægerprojektet." - Helle Venzo, projektmedarbejder fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

De vigtigste resultater

• En række af regeringens 37 forenklingsinitiativer i planen LET administration stammer fra MindLabs og embedsmændenes jagt på irriterende byrder.

• MindLabs metode til at jagte byrder har tiltrukket sig stor interesse både herhjemme og internationalt, bl.a. hos det østrigske finansministerium, OECD og Verdensbanken.

Sådan gjorde MindLab

MindLab var ansvarlig for udvikling af en metode til afdækning af virksomhedernes irritationsbyrder.

Herudover afprøvede MindLabs projektledere metoden i et det tværministerielle projekt ”Byrdejægerne”, med deltagelse af embedsmænd fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet. Projektet blev gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden Copenhagen Living Lab. MindLab bidrog til alle projektets faser fra metodedesign, oplæring af embedsmænd i metoden, besøg hos først fire og senere yderligere 24 virksomheder, samt analyse- og idegenerering. MindLab gennemførte desuden en test-workshop, hvor initiativer til afbureaukratisering blev afprøvet i praksis med udvalgte virksomheder.

MindLab talte med

24 virksomheder via interview og observationer.

"Inspirationen til vores nye plan er opstået i tæt samarbejde med erhvervslivet. Regeringens "byrdejægere" har været på hårdt arbejde"

- Daværende Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen

Download case som PDF

Mest Læste

Annonce