Inddragelse af brugere og brugerorganisationer i rehabiliteringsindsatserne (organisationsperspektiv)

10/05/2012 13:31

Administrator

Introduktion

Danske Handicaporganisationer (DH) består blandt andet af 97 lokalafdelinger, der arbejder for at fremme retten til lige muligheder for mennesker med handicap på kommunalt niveau. For at styrke arbejdet i og erfaringsudvekslingen på tværs af afdelingerne afholder DH med
jævne mellemrum kurser, foredrag m.m. om forskellige handicappolitiske emner. Flere af kurserne har blandt andet handlet om rehabilitering og med særligt fokus på, hvordan lokalafdelingerne kan bruge rehabiliteringsbegrebet som udgangspunkt for en dialog med
kommunerne om indsatserne på handicapområdet.
 

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

På kurserne har rehabilitering typisk kun udgjort et enkelt punkt i den pågældende workshop. Diskussionen har taget udgangspunkt i en fælles gennemgang af hvidbogsdefinitionen på rehabilitering, hvor de enkelte elementer er blevet drøftet og eksemplificeret af kursusdeltagerne.
 

Hovedpointen har været, at de lokale handicaporganisationer (og den enkelte person med handicap) kan "spejle" deres oplevelser af kommunens indsatser i hvidbogsdefinitionen og derefter give en samlet tilbagemelding til kommunen - fx i regi af handicaprådet - på de
områder, hvor de mener der er rum for forbedring. På den måde kan hvidbogsdefinitionen fungerer som en form for "checkliste" til vurdering af forskellige rehabiliteringsindsatser. I nogle tilfælde er der fx problemer med at skabe sammenhængende og koordinerede indsatser,
hvilket kan være et tema for handicaprådene.

Betydning

Der er ofte kun begrænset fokus på den borgeroplevede kvalitet af rehabiliteringsindsatserne. Med udgangspunkt i hvidbogsdefinitionen kan de lokale handicaporganisationer spille en rolle ift. at kortlægge problemer og drøfte mulige løsninger. På den måde kan handicaporganisationerne bidrage til løbende udvikling og forbedring af indsatserne.
 

Det er samtidig vigtigt at bevidstgøre den enkelte borger om deres rettigheder og om betydningen af god rehabilitering. Det giver et bedre resultat af rehabiliteringen, da borgeren derved bliver en bedre sparringspartner for leverandørerne af rehabiliteringen samt bedre til at udtrykke deres ønsker til indsatserne. Det er vigtigt også at fokusere på, hvordan vi rent praktisk sikrer, at borgerne kommer i centrum for rehabiliteringen. Her kan oplysning om rehabiliteringsbegrebet
også spille en rolle.
 

Fremmende/hæmmende faktorer

Inddragelse samt udbredelse af rehabiliteringsbegrebet og konkrete eksempler på manglende/god rehabilitering kan styrke de lokale handicaporganisationers (og den enkelte borgers) muligheder for at spille en konstruktiv rolle på området.
 

Temaer

Betydningen af og metoder til brugerinddragelse (både den enkelte bruger og brugerorganisationerne)

Praksishistorie nr. 66

Institution/Organisation: Danske Handicaporganisationer
Kontaktperson: Jeppe Sørensen ([email protected])

Kilde: Praksishistorie 66 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce