Indførelsen af iPads i 10. klasse i Greve er en succes

Eleverne lærer mere og har mindre fravær, efter at alle elever i Greve 10. klasse er blevet udstyret med en iPad. Formålet var, at styrke den enkelte elevs læring og at give eleverne stærke forudsætninger for at benytte moderne teknologi i deres videre uddannelse og erhvervsarbejde. Slutevalueringen viser, at målene er indfriet.

Brugen af iPads i 10. klasse er netop blevet evalueret. Evalueringen viser positive resultater, både i forhold til elevernes faglige udbytte af undervisningen og i en reduktion i såvel frafald som fravær. 

På det faglige felt viser test i dansk, engelsk og matematik i løbet af skoleåret en markant fremgang i elevernes karakterer. Lærere og elever peger i evalueringen på, at brugen af iPads er en medvirkende årsag til den faglige fremgang. Den nye teknologi har givet en mere differentieret undervisning, hvor mulighederne for at tilgodese den enkelte elevs behov og potentialer er blevet større. IPad’en har ligeledes været med til at give en mere levende undervisning, hvor eleverne i højere grad end tidligere oplever at være aktive og involveret. 

Anvendelsen af iPads i undervisningen har ført til, at eleverne selv vurderer, at de laver mere, skriver mere og gør mere ud af deres opgaver, fordi det er blevet betydeligt lettere, fremgår det af interviews med eleverne. 

Ud over den faglige fremgang har indførelsen af iPads også været med til at sikre både et lavere fravær og et lavere frafald af elever i løbet af året. Fraværsfrekvensen er ca. 10 % lavere set i forhold til samme periode sidste år, og frafaldet 30 % lavere set i forhold til antallet af elever, der faldt fra sidste år. Eleverne peger på, at den ændrede måde at lære på via iPad’en er medvirkende til, at de fastholdes i højere grad. 

Til det kommende skoleår har mere end 105 elever søgt Greve 10. klasse som deres 1. prioritet, og det forventes, at der i alt vil starte omkring 120 elever til august, når det nye skoleår starter. Det er en fordobling af elevtallet på bare et år.

Emneord: Digitalisering, Uddannelse, Teknologi, IT, Undervisning, Ny folkeskole, Digital læring
Greve Kommune på DenOffentlige.dk Greve Kommune
Aktivitet: Artikler: 72 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også