Væk med bøvlet for unge virksomhedsejere

06/11/2011 09:37

Administrator

Over halvdelen af de danske virksomheder har ingen ansatte og antallet af enkeltmandsvirksomheder er i vækst. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ønskede i samarbejde med SKAT at blive klogere på, hvordan det offentlige kan hjælpe denne gruppe bedst muligt.

"University of Zanzibars hjemmeside er nemmere at forstå end SKATs. Når jeg skal kontrollere min årsopgørelse, kan jeg for eksempel kun gøre det på TastSelv Borger, og jeg har faktisk aldrig forstået, hvorfor det hænger sådan sammen. Jeg har jo en erhvervsvirksomhed, så det strider imod min selvopfattelse"

Virksomhedsejer, 23 år

William er 23 år og har ved siden af sine studier på designskolen startet et designfirma. Han synes, det er svært at skelne mellem, hvornår han er virksomhedsejer, og hvornår han er bare er en almindelig borger. På SKAT’s hjemmeside kan han nemlig både gå ind på TastSelv Erhverv og TastSelv Borger, hvis han vil lave sit eget regnskab korrekt. Når de unge kaster sig ind i tilværelsen som virksomhedsejere, mødes de af en række krav fra det offentlige, som hverken modsvares af deres faglige kompetencer eller interesser. Derfor er tvivlen og usikkerheden en fast følgesvend. Fordi kravene opleves som svært gennemskuelige sætter de unge virksomedsejere spørgsmålstegn ved rimeligheden af de mange bøder og sanktioner, som de har fået, når de eksempelvis indbetaler moms for sent, eller ikke har skrevet de rigtige tal på deres årsopgørelse.

MindLab talte med
• Syv virksomhedsejere under 30 år uden ansatte. Alle sammen er fra kreative brancher – eksempelvis filmfotografer, designere og animatorer.
• Eksterne eksperter fra blandt andet Journalistforbundet og Nordea.

De vigtigste resultater
• I alt fire konkrete løsninger blev udviklet i samarbejde med medarbejdere i SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Sådan gjorde MindLab
Enkeltmandsvirksomhederne blev interviewet med udgangspunkt i deres oplevelse af deres seneste årsopgørelse og momsregistrering. Her blev det klart, at virksomhedsejerne både når de opretter og driver virksomhederne bliver meget overraskede over mængden af og kompleksiteten i de krav, som det offentlige stiller. En ung designer er eksempelvis ofte i tvivl om, hvad han må trække fra i SKAT. Han har lige lavet et tekstilprojekt til Designskolen og håber på, at han kan sælge sit design videre til et sengetøjsfirma, men må han trække de dyre tekstiltuscher fra?

Interview og observationer blev en øjenåbner for de ansatte i SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alt i alt formede der sig et billede af en gruppe af virksomhedsejere, som havde meget svært ved at navigere i det nuværende system.

Medarbejdere fra SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omformede i samarbejde med MindLab indsigterne om enkeltmandsvirksomhederne til konkrete initiativer. Initiativer, som blev omformet til prototyper, såsom storyboards, der ved hjælp af tegninger illustrede det nye forløb. Prototyperne blev sat i spil med virksomhedsejerne og yderligere forfinet.

"Jeg havde en idé om, at en dag, så ringede det på døren, og så stod der nogle "Men in black" - agtige typer og sagde, at jeg skyldte penge til SKAT"

Virksomhedsejer, 28 år

Mest Læste

Annonce