Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dansk NGO skal stå for bevisindsamling af grove menneskerettighedskrænkelser i Belarus

Europa

24/3/21 9:38

Theis

Situationen i Belarus forværres dag for dag og flere internationale rapporter bekræfter langvarige og systemiske menneskerettighedskrænkelser, herunder brugen af tortur, vilkårlige tilbageholdelser og voldsomme begrænsninger på forsamlings-, ytrings- og mediefriheden. Samtidig går de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne fri.

Danmark har derfor arbejdet intensivt for at samle bred international støtte til etableringen af initiativet ”International Accountability Platform for Belarus” (IAPB). Initiativet er i dag blevet lanceret. 19 lande (Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Island, Litauen, Letland, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Schweitz, Slovakiet, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig) har erklæret deres fulde støtte til platformens arbejde.

Dansk NGO i front
Danske DIGNITY står i spidsen for platformen i samarbejde med de belarusiske menneskerettighedsorganisationer Human Rights Center Viasna og International Committee for Investigation of Torture in Belarus, samt den internationale NGO Redress.

Platformen skal stå for den systematisk indsamling, konsolidering og opbevaring af beviser for grove menneskerettighedskrænkelser, så de senere vil kunne indgå som grundlag for retsforfølgning enten ved nationale, regionale eller internationale domstole. 

Udenrigsministeriet har over Naboskabsprogrammet bevilliget 3,75 mio. kr. til DIGNITY til at lede platformen og arbejdet er allerede fuldt i gang.   

”Jeg er enormt stolt over det stærke danske aftryk med DIGNITY i spidsen for dette initiativ,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod, og tilføjer: ”Platformens arbejde vil udgøre et markant bidrag til den vigtige indsats for at sikre, at gerningsmændene bag de voldsomme menneskerettighedskrænkelser i Belarus kan retsforfølges. Vi kan og vil ikke acceptere straffrihed.” 

Direktør for DIGNITY, Rasmus Grue Christensen, udtaler: ”Det er en stor ære for os, at så mange regeringer støtter dette vigtige initiativ, som vil fremme retfærdighed for ofrene og forhåbentlig bidrage til, at belarusiske torturbødler kan blive retsforfulgt. Det er et unikt initiativ, der sætter Danmark på det menneskeretslige verdenskort.” 

Parallel indsats i Menneskerettighedsrådet
Som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd har Danmark parallelt med denne indsats arbejdet hårdt for, at Menneskerettighedsrådet iværksætter en FN-efterforskning af menneskerettighedskrænkelser i Belarus under FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder og hendes kontor (OHCHR) med støtte af relevante eksperter. 

Der arbejdes for en resolution, som giver et stærkt mandat til OHCHR til at indsamle og analysere bevismateriale for menneskerettighedskrænkelser og identificere de ansvarlige med henblik på retsforfølgelse. OHCHR vil forventeligt kunne påbegynde dette arbejde i sidste halvdel af 2021, hvorefter materiale indsamlet af IAPB vil blive overdraget til OHCHR. 

”Platformens arbejde med at indsamle dokumentation her og nu vil sikre, at vigtige beviser ikke går tabt samt forebygge, at nye menneskerettighedskrænkelser finder sted. Det er utroligt vigtigt i lyset af forårets komme, hvor det belarusiske folk vil gå på gaden igen og gentage deres krav om en demokratisk fremtid,” siger Jeppe Kofod. 

Annonce