Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Udbyttesagen: Den danske statskasse skal betale 401,4 millioner kroner

Europa

08/6/21 6:29

LTT

Den såkaldte udbytteskandale, Danmarkshistoriens største svindelsag, kan blive væsentligt dyrere for den danske statskasse end først antaget. Det skyldes den advokatregning og regningen til de sagsøgte styrelsen skal betale.

Så dyrt bliver det
Skattestyrelsen er ved at bygge en millionregning op i Retten i London, hvor styrelsen har anlagt sager for at få de tabte millioner tilbage. Skatteminister Morten Bødskov (S) må i et aktstykke til Folketingets finansudvalg bede om de 401,4 millioner kroner. Det skyldes at Skattestyrelsen tabte et civilretligt søgsmål i retten i London. Retten i London har afgjort at Skattestyrelsen skal dække de sagsøgtes sagsomkostninger, og altså et beløb der render op i 401,4 millioner kroner. Det skriver Netavisen Pio.

Må appellere dommen
Morten Bødskov oplyser i en pressemeddelelse i Skatteministeriet at selvom de ikke er enige i dommen betaler styrelsen, og altså statskassen selvfølgelig beløbet. “Skattestyrelsen har allerede opnået delvis tilladelse til at appellere dommen og har i øvrigt anmodet appeldomstolen i England om tilladelse til at få dommen i sin helhed behandlet ved appeldomstolen,” skriver skatteministeren i pressemeddelelsen. Videre skriver han: “Skattestyrelsen vil nu afvente appeldomstolens stillingtagen til sagen. Såfremt Skattestyrelsen får medhold i appelsagen, vil det udbetalte a conto-beløb skulle tilbageføres til Skattestyrelsen med renter.”

Beløbet bliver større
I 2019 skønnede  Kammeradvokaten at sagen ville løbe op i 2,4 milliarder kroner. Men Morten Bødskov advarer nu, at beløbet kan blive større end det. 12,7 milliarder forsvandt. I år 2012 begyndte sagen om udbytteskatten. Det er en sag, hvor personer har fået udbetalt udbytteskat, de ikke havde krav på. Der var nemlig tale om aktier, personerne slet ikke ejede. I alt forsvandt 12,7 milliard kroner ud af statskassen mellem 2012 og 2015. I 2015 toppede svindlen, her nåede skat at udbetale over 8 milliarder kroner inden det blev stoppet. 

Hundrede personer og selskaber sagsøges
Skattestyrelsen har sagsøgt over hundrede personer og selskaber alene i London, og sagen er blev kaldt den største og dyreste i nyere engelsk historie. I år har Bagmandspolitiet rejst tiltaler mod otte personer for groft bedrageri for over 10 milliarder kroner.

Ifølge Morten Bødskov vil der blive foretaget en "konsolidering af udgiftsskønnet" i løbet af efteråret 2021.

 

Annonce