Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Hver anden forælder tager fejl af børnenes forsikring

Forbrug

09/05/2023 14:01

Jens Asbjørn Bøgen

En skræmmende stor andel har aldrig hørt om den rigtige løsning.

Får et barn varige mén af sygdom er en almindelig ulykkesforsikring ikke nok. Det tror over halvdelen af danskerne imidlertid, at den er.

Hele 54 procent af danskerne er på vildspor når de mener, at der er økonomisk hjælp fra et barns ulykkesforsikring, hvis barnet ender med varige mén som følge af alvorlig sygdom. Det er stort set samme niveau, som en tilsvarende undersøgelse viste i 2015, hvor andelen var 57 procent.

Det viser de to enslydende undersøgelser analyseinstituttet Yougov har foretaget for forsikringsselskabet If i både 2015 og 2022.

"Vi oplever desværre, at nogle kunder tror, de er bedre stillet end tilfældet i virkeligheden er, og det er især ved definitionen af ulykke, at der opstår misforståelser. Hvis et barn bliver sygt og får varige mén, vil det ofte føles som en personlig ulykke for familien, men det er ikke, hvad der normalt er dækket af en ulykkesforsikring, og det kan altså være en ubehagelig overraskelse i en i forvejen fortvivlet situation," forklarer Lykke Ward, chef for private personforsikringer hos If Forsikring.

"Den forsikring, som samtidig kan hjælpe ved varige mén efter sygdom, findes på hylderne, og heldigvis er det sjældent, at forældre ikke vælger denne kombinerede børneforsikring, når først de får forklaret, hvad den omfatter," siger Lykke Ward.

2 ud af 5 har aldrig hørt om det

Selvom den kombinerede børneforsikring efterhånden har været på det danske marked i en lang årrække, så halter kendskabet stadig efter til forsikringen, der både hjælper familien ved ulykker og sygdomstilfælde.

Direkte adspurgt svarer næsten 40 procent af danskere med hjemmeboende børn nej til at kende til en børneforsikring, der hjælper økonomisk, hvis sygdomme medfører varige mén.

Sammenlignet med vores nordiske nabolande er danske børn markant dårligere stillet, når en sygdom giver varige mén. For eksempel er mere end 50 procent af alle børn i Sverige omfattet af den kombinerede børneforsikring. I Danmark er tallet markant lavere.

Undersøgelsen sætter også tal på en anden udbredt misforståelse om, at forældrenes ulykkesforsikring hjælper med erstatning, hvis barnet får varige mén efter alvorlig sygdom. Det mener 35 procent af danskerne, og det var samme resultat i 2015. Barnet skal have sin egen forsikring.

Alvorlige sygdomme i vækst

I Danmark, som i resten af verden, er type 1-diabetes i hastig vækst og rammer cirka otte børn hver uge. Cirka 200 børn rammes af kræft hvert år. Familier med børn, der er ramt af de diagnoser, er ifølge If Forsikring blandt dem, der kan få stor gavn af en børneforsikring.

Type 1-diabetes påvirker ifølge socialrådgiver og rådgivningskonsulent hos Diabetesforeningen, Karsten Dyrebjerg, i høj grad de ramte børnefamilier på både dagligdagen og økonomien.

"Når et barn bliver ramt af diabetes, skal forældrene konstant have kontrol med, hvilken mad der indtages, og hvor mange kulhydrater og så videre, og det er et stort pres. Der kan heldigvis søges om økonomisk hjælp til det mest basale som merudgifter til medicin og særlig kost som druesukker og juice. Man har ligeledes mulighed for som forældre at få dækket eventuelt tabt arbejdsfortjeneste via sin kommune. I forhold til forsikringer skal man finde forsikringer, hvor man kan få dækket skader, der sker i forbindelse med ens diabetes. Der er enkelte forsikringsselskaber, hvor man godt kan få dækning, selvom man har en kronisk sygdom," siger Karsten Dyrebjerg.

Hos If Forsikring er erfaringen, at mange forældre vælger at bruge den økonomiske erstatning til eksempelvis at gå ned i arbejdstid, tage orlov eller købe sig til hjælp til de huslige pligter i en hård periode.

I undersøgelsen svarer 55 procent af danskerne med hjemmeboende børn, at de ikke har plads i økonomien til, uden større omprioriteringer, at gå ned i arbejdstid eller tage orlov, hvis et barn rammes af alvorlig sygdom.

Ser man alene på den gruppe med en husstandsindtægt mellem 300-700.000 kroner, er dette gældende for hele 63 procent af de adspurgte forældre.

Her tager forældre fejl

Graf: IF Skadeforsikring

Mest Læste

Annonce