Grafik: Vejdirektoratet
Grafik: Vejdirektoratet

Støjdæmpningsprojekt til E45 på vej i Aalborg

Infrastruktur

03/05/2022 11:09

Redaktionen

I 2023 bliver der opsat i alt 7,7 kilometer støjskærme langs E45 i Aalborg. Vejdirektoratet inviterer nu til et informationsmøde, hvor naboer og andre interesserede kan høre mere om projektet. Mødet finder sted tirsdag den 10. maj i Gigantium i Aalborg.

Nordjyske Motorvej i Aalborg er udpeget som et af de steder i landet, hvor Vejdirektoratet skal sætte ind for at reducere støjgenerne for naboer til motorvejen. Derfor bliver der i løbet af næste år opsat i alt 7,7 kilometer støjskærme langs motorvej E45 ved Aalborg.

I forbindelse med projektet inviterer Vejdirektoratet nu til et informationsmøde om de nye støjskærme. Det finder sted tirsdag den 10. maj i idræts- og kulturcenteret Gigantium i Aalborg.

Projektleder Mette Aakær Møller, Vejdirektoratet, siger: ”I Vejdirektoratet arbejder vi målrettet på at reducere støjgenerne fra statsvejene, og det er særligt nødvendigt langs Nordjyske Motorvej i Aalborg, hvor naboer til vejen er generet af høje støjniveauer. Vi ser frem til at møde naboerne og fortælle dem mere om baggrunden for vores projekt, og hvilken betydning det kommer til at få for dem.”

På informationsmødet vil Vejdirektoratet blandt andet informere om de indledende støjberegninger, gener i anlægsperioden og processen for ekspropriation, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål om projektet.

Fakta om støjskærmene i Aalborg

Projektet består af fire støjskærme på E45 i Aalborg fra Østre Uttrupvej i nord til Universitets Boulevarden i syd.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har med "Infrastrukturplanen 2035" afsat en pulje på i alt 3 milliarder kroner i perioden fra 2022 til 2035 til bekæmpelse af trafikstøj.

Med aftalen er der afsat cirka 600 millioner kroner i 2022 til etablering af nye støjskærme langs statsvejene, som vil blive opført over de kommende år, herunder støjskærmene i Aalborg.

Mest Læste

Annonce